دانلود مباحث مقررات ملی ساختمان

مبحث اول مقررات ملی ساختمان: تعاریف

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان: مصالح و فرآورده های ساختمانی

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان: پی و پی سازی

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجراي ساختمان های بتن آرمه

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانھای فولادی

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: اجرای صنعتی ساختمانھا

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان: ایمنی وحفاظت کار در حين اجرا

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان: طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان: آسانسورھا و پله ھای برقی

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات بھداشتی

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات لوله کشی و تجھیزات گازطبیعی ساختمانھا

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان: علائم وتابلوھا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *