فیلم های آموزشی سد کارون ۳

رودخانه کارون پرآب ترین و طویل‌ترین رود ایران است. طول رودخانه کارون ۹۵۰ کیلومتر و وسعت حوزه آبریز آن ۶۰۰۰۰ کیلومتر مربع است و تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است. سرچشمه کارون، آب‌کاج، از زرد کوه بختیاری است. این رودخانه از رشته کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته است که پس از … ادامه خواندن فیلم های آموزشی سد کارون ۳

معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

۱. آب و فاضلاب در ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/6874.pdf) – مسعودسعادتمند – عباس نوروزی – انتشارات نما – 1373 2. آبياری سطحی سيستمها و نحوه کاربرد آنها (http://62.60.154.17/ebook2/1230.pdf) – ملوين کی – محمد حسين ابريشمی – امين عليزاده – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1369 3. آرماتوربندی سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/15058.pdf) – فريتز لئونهارد … ادامه خواندن معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران