بایگانی برچسب: s

آسمانخراشهای “ابر” برای سئول کره جنوبی

آسمانخراشهای ابر - سئول کره جنوبی
آسمانخراشهای ابر - سئول کره جنوبی

معماران هلندی MVRDV دو برج آسمانخراش جدید برای سئول کره جنوبی طراحی کردند که از وسط توسط یک توده پیکسلی به همدیگر متصل شده اند.

این توده پیکسلی که در واقع پل ارتباطی دو آسمانخراش است از طبقه بیست و هفتم این دو برج 300 و 260 متری ظاهر میشود و در آن رستورانها – سالنهای ورزشی یک مرکز کنفرانس و هتل اداری وجود دارد. و اما باقی طبقات این دو برج 60 و 54 طبقه ای را واحدهای مسکونی تشکیل میدهند. برخی از این واحدها دارای ارتفاع سقف دوبرابر هستند.

  ادامه خواندن آسمانخراشهای “ابر” برای سئول کره جنوبی

قصر برج یک (Tower Palace One) – سئول کره جنوبی

کد آسمانخراش در سایت: 060

قصر برج یک (Tower Palace One) یک مجتمع آپارتمانی در سئول پایتخت کره جنوبی است. این مجتمع شامل 3 برج به نامهای برج A – برج B – برج C است. بلندترین این سه برج, برج B است که ارتفاعی معادل 234 متر دارد. برجهای A و C هر کدام 209 متر هستند.
ساخته شده در سال 2002
تعداد طبقات برج B = 66
تعداد طبقات برج C = 59
قصر برج یک (Tower Palace One) - سئول کره جنوبی

قصر برج 3 (Tower Palace Three) – سئول

کد آسمانخراش در سایت: 055

قصر برج 3 (Tower Palace Three) یک آسمانخراش مسکونی لوکس 73 طبقه ای با ارتفاع 264 متر در سئول پایتخت کره جنوبی است.
ساخت: 2001 تا 2004
قصر برج 3 (Tower Palace Three) - سئول