بایگانی برچسب: s

دانستنی های جالب راجع به زلزله (قسمت 10)

تاثیر زلزله بر طول روز - دانستنی های جالب زمین لرزه 

آیا میدانستید زلزله میتواند باعث کوتاه شدن طول روز شود؟ این یافته ی دانشمندان پس از زلزله 8.9 ریشتری سال 2011 بود که ژاپن را لرزاند. طبق بررسی های صورت گرفته, زلزله مذکور باعث افزایش سرعت چرخش زمین گشته و طول روز را به میزان 1.8 میکروثانیه کوتاه کرده است. دلیل این افزایش سرعت جابجایی میزان قابل توجهی از جرم زمین به نزدیکی خط استوا بود که به دلیل لرزش زلزله صورت گرفت.

ادامه خواندن دانستنی های جالب راجع به زلزله (قسمت 10)