بایگانی برچسب: s

رکورد باریکترین خانه جهان شکسته خواهد شد!

این خانه بسیار باریک در ورشو پایتخت لهستان ساخته خواهد شد. طبق این طرح اثبات میشود تقریبا از هر فضایی برای سکونت میتوان استفاده کرد! با توجه به تصاویر این خانه باریک دیده میشود این خانه قادر به تامین تمامی نیازهای یک فرد برای زندگی است.

باریکترین خانه جهان در لهستان

این خانه بجای یک کوچه بسیار باریکی ساخته میشود که گویا به سطل زباله همسایگان تبدیل شده بود. وسعت فضای داخلی این خانه دو طبقه از 122 سانتیمتر تا 72 سانتیمتر متغیر بوده و طول آن 12 متر خواهد بود، کل محوطه باقی مانده برای زندگی 14.5 متر مربع است. برق این ساختمان از ساختمان همسایه آن گرفته میشود و سیستم تخلیه فاضلاب آن شبیه سیستم فاضلاب استفاده شده در کشتیهای کوچک است. جابجایی بین طبقات توسط نردبان صورت میگیرد. ساخت این خانه در سپتامبر امسال شروع میشود.

ادامه خواندن رکورد باریکترین خانه جهان شکسته خواهد شد!