بایگانی برچسب: s

تصادف بیل مکانیکی معکوس با پل بتنی!

در طی یک حادثه عجیب در روز 13 فوریه سال 2006 میلادی یک دستگاه بیل مکانیکی معکوس با پل خیابان Hall  در کانزاس (آمریکا) تصادف کرد و باعث خرابی قسمتی از پل شد.

 

تخریب پل بر اثر تصادف بیل مکانیکی معکوس با آن

ادامه خواندن تصادف بیل مکانیکی معکوس با پل بتنی!