بایگانی برچسب: s

طرحهای عجیب قدیمی برای نیویورک!

طرحهای عجیبی برای نیویورک که زمانی قرار بود اجرا شوند

امروزه طرحهای عجیب زیادی را هر روزه مشاهده میکنیم. طرح هتلهای زیردریایی, ساختمانهای متحرک, تونلهای استثنائی و … اما در گذشته طرحهای اینچنینی انگشت شمار بودند با این وجود از لحاظ عجیب بودن چیزی از طرحهای امروزی کم نداشتند!

در این لیست چند طرح عجیبی که برای نیویورک ارائه شده بود و در زمان خودشان برای اجرا بررسی شده بودند را معرفی میکنیم. به نظر شما در صورتی که چنین طرحهایی اجرا میشدند زندگی امروز ما چه تغییراتی میکرد؟

  ادامه خواندن طرحهای عجیب قدیمی برای نیویورک!