بایگانی برچسب: s

ترسناک ترین جاذبه های توریستی “قفس انسانی”!

تماشای خرس قطبی در نروژ

این تصویری است که یک فیلم برداری اسکاتلندی از خود در زمان روبرو شدن با یک خرس قطبی 450 کیلوگرمی گرفته است! به گفته وی, این خرس قطبی گرسنه به مدت 40 دقیقه به دنبال راهی برای ورود به جعبه امن بوده است. وی که فیلمهای متعددی از حیات وحش گرفته است گفته است این مورد یکی از ترسناکترین کارهایی بوده که انجام داده است. این جعبه امن در شمالی ترین نقطه نروژ واقع شده است.

  ادامه خواندن ترسناک ترین جاذبه های توریستی “قفس انسانی”!