بایگانی برچسب: s

طرح مسجد مدرن

در آثار معمار کلیساهای مدرن بسیار زیادی دیده ایم اما متاسفانه طرح مساجد به نوعی سنتی باقی مانده است. در طرح زیر بر خلاف معمول یک مسجد با شکل معماری متفاوت به تصویر کشیده شده است که شاید راهگشای ساخت مساجد مدرن باشد:

طرحی مدرن برای مسجد
طرح سه بعدی مسجد مدرن