بایگانی برچسب: s

پل آبی در آلمان – رودخانه ای بر فراز رودخانه ای دیگر!

پل آبی آلمان

کشتی ها و قایق معمولا از زیر پلها عبور میکنند, اما این پل برای عبور کشتی ها از رویش طراحی شده است. پل کانال Magdeburg که با نام پل آبی ماگدبورگ نیز معروف است یک تقاطع غیر همسطح برای کشتی ها و قایقها ایجاد کرده است!

شش سال تلاش – 500 میلیون یورو هزینه و 918 متر طول … این است مهندسی!

این پل کانال آبی بر روی رودخانه Elbe قرار دارد که آلمان شرقی و غربی سابق را به عنوان یک پروژه وحدت بهم متصل میکند. این پل آبی در شهر Magdeburg در نزدیکی برلین واقع شده است. عکسی که در بالا مشاهده میکنید در روز افتتاح این پل آبی در سال 2003 گرفته شده است.

ادامه خواندن پل آبی در آلمان – رودخانه ای بر فراز رودخانه ای دیگر!