بایگانی برچسب: s

پل بروکلین و مشکلات پلسازی در 130 سال پیش

پل بروکلین

 

ساخت سازه های بزرگ امروزه بسیار رایج شده است. روزانه اخبار مرتبط به ساخت آسمانخراشها و پلها و سدها و … عظیمی را میخوانیم که ساخت آن حتی تا چندین سال پیش نیز میسر نبود. اما سازه های بزرگ در بیش از 100 سال پیش چگونه ساخته میشدند؟ مطئمنا نه به سادگی امروزه! در این مطلب به ساخت بخشی از پل بروکلین نیویورک در بیش از 130 سال قبل میپردازیم. این پل نمادین یکی از معروف ترین پلهای دنیا است و یکی از قدیمیترین پلهای معلق آمریکا است. ساخت این پل در سال 1883 میلادی به پایان رسید. طول دهانه اصلی پل 486.3 متر است, طولی که در آن زمان دور از معجزه نبود.

ادامه خواندن پل بروکلین و مشکلات پلسازی در 130 سال پیش