بایگانی برچسب: s

برج The Cullinan – هنگ کنگ چین

کد آسمانخراش در سایت: 072

The Cullinan نام یک پروژه مسکونی واقع در میدان اتحاد ( Union Square) در هنگ کنگ چین است. نامهای دیگر این پروژه Kowloon Station Development Package 6 و  Union Square Phase 6( فاز ششم میدان اتحاد) است. این مجتمع شامل دو برج شمالی و جنوبی میشود. نام این برجهای به ترتیب برج شمالی The Cullinan (The Cullinan North Tower ) و برج جنوبی The Cullinan (The Cullinan South Tower  )  است.

برج The Cullinan - هنگ کنگ چین

ادامه خواندن برج The Cullinan – هنگ کنگ چین