بایگانی برچسب: s

برج کریستال (Crystal Tower) – مادرید اسپانیا

کد آسمانخراش در سایت: 065

برج کریستال (Torre de Cristal به زبان اسپانیایی و Crystal Tower  به زبان انگلیسی) یکی از 4 آسمانخراش منطقه بازرگانی Cuatro Torres  است. (Cuatro Torres Business Area). ارتفاع این برج 249 متر است به همین دلیل این آسمانخراش رتبه دوم بلندترین آسمانخراش اسپانیا را دارد (بعد از برج همسایه Torre Caja Madrid)

ساخت: 2004-2009

کاربرد: دفاتر اداری

تعداد طبقات: 52

برج کریستال (Crystal Tower) - مادرید اسپانیا

ادامه خواندن برج کریستال (Crystal Tower) – مادرید اسپانیا