بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم (سری 1)

به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است
به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

 

به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است
به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

 

مجددا در این تصویر مشکل کوچک بودن ابعاد ورق اتصال بادبند و کفایت نکردن طول جوش مشاهده میشود
مجددا در این تصویر مشکل کوچک بودن ابعاد ورق اتصال بادبند و کفایت نکردن طول جوش مشاهده میشود

 

حذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسان
حذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسان

 

جدا شدن اتصال تیر فرعی به تیر اصلی
جدا شدن اتصال تیر فرعی به تیر اصلی

 

اتصال نامناسب تیر و بادبند (گاست پلیت) به ستون که بر اثر زلزله جدا شده اند.
اتصال نامناسب تیر و بادبند (گاست پلیت) به ستون که بر اثر زلزله جدا شده اند.

 

استفاده از مقطع دوبل برای بادبند اما قرار ندادن لقمه برای اتصال دو مقطع و یکنواخت کردن عملکرد آنها
استفاده از مقطع دوبل برای بادبند اما قرار ندادن لقمه برای اتصال دو مقطع و یکنواخت کردن عملکرد آنها

 

اتصال مفصلی نامناسب - پاره شدن مقطع نبشی
اتصال مفصلی نامناسب - پاره شدن مقطع نبشی

 

همان اتصال تصویر قبلی از بیرون ساختمان
همان اتصال تصویر قبلی از بیرون ساختمان

 

حذف ورق اتصال بادبند و ناکافی شدن طول جوش المان دو قسمتی بادبند
حذف ورق اتصال بادبند و ناکافی شدن طول جوش المان دو قسمتی بادبند

 

جوش نامناسب بین گاست پلیت و تیر
جوش نامناسب بین گاست پلیت و تیر

 

کوچکی ابعاد ورق اتصال و تامین نشدن طول جوش کافی که منجر به جدا شدن بادبند شده است.
کوچکی ابعاد ورق اتصال و تامین نشدن طول جوش کافی که منجر به جدا شدن بادبند شده است.

 

ریزش نمای بیرونی ساختمان
ریزش نمای بیرونی ساختمان

 

استفاده از مقطع کوچک برای بادبند که باعث شده قبل از اینکه عملکرد مناسبی از خود نشان دهد در دو قسمت بریده شود.
استفاده از مقطع کوچک برای بادبند که باعث شده قبل از اینکه عملکرد مناسبی از خود نشان دهد در دو قسمت بریده شود.

 

تصویر زوم شده از عکس قبلی
تصویر زوم شده از عکس قبلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *