if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'Homepage Sidebar', 'id' => 'homepage-sidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '
', 'after_title' => '
', )); function my_function_admin_bar(){ return false; } if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Promote', 'id' => 'promote-sidebar', 'description' => 'Appears as the sidebar on the promote page', 'before_widget' => '
 • ', 'after_widget' => '
 • ', 'before_title' => '

  ', 'after_title' => '

  ', )); } function catch_that_image() { global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('//i', $post->post_content, $matches); $first_img = $matches [1] [0]; // no image found display default image instead if(empty($first_img)){ $first_img = "/images/default.jpg"; } return $first_img; } add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar'); ?> بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم (سری 1) - سیویلتکت

  تبلیغات

   

  (امکاناتی از قبیل چت, ثبت و نمایش رزومه, تغییر حالت و ...)


   

  موضوعات

  آمار و اطلاعات

 • مطالب جدید را در ایمیل دریافت کنید!

  Email:
 • 

  آخرین ارسالهای انجمن
  
  لینک باکس مهندسی
  لینک باکس مهندسی دریافت کد لینک باکس برای نمایش در وبلاگ / وبسایت شما
  به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

  به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

   

  به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

  به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

   

  مجددا در این تصویر مشکل کوچک بودن ابعاد ورق اتصال بادبند و کفایت نکردن طول جوش مشاهده میشود

  مجددا در این تصویر مشکل کوچک بودن ابعاد ورق اتصال بادبند و کفایت نکردن طول جوش مشاهده میشود

   

  حذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسان

  حذف ورق اتصال بادبند X و جدا شدن در اثر نوسان

   

  جدا شدن اتصال تیر فرعی به تیر اصلی

  جدا شدن اتصال تیر فرعی به تیر اصلی

   

  اتصال نامناسب تیر و بادبند (گاست پلیت) به ستون که بر اثر زلزله جدا شده اند.

  اتصال نامناسب تیر و بادبند (گاست پلیت) به ستون که بر اثر زلزله جدا شده اند.

   

  استفاده از مقطع دوبل برای بادبند اما قرار ندادن لقمه برای اتصال دو مقطع و یکنواخت کردن عملکرد آنها

  استفاده از مقطع دوبل برای بادبند اما قرار ندادن لقمه برای اتصال دو مقطع و یکنواخت کردن عملکرد آنها

   

  اتصال مفصلی نامناسب - پاره شدن مقطع نبشی

  اتصال مفصلی نامناسب - پاره شدن مقطع نبشی

   

  همان اتصال تصویر قبلی از بیرون ساختمان

  همان اتصال تصویر قبلی از بیرون ساختمان

   

  حذف ورق اتصال بادبند و ناکافی شدن طول جوش المان دو قسمتی بادبند

  حذف ورق اتصال بادبند و ناکافی شدن طول جوش المان دو قسمتی بادبند

   

  جوش نامناسب بین گاست پلیت و تیر

  جوش نامناسب بین گاست پلیت و تیر

   

  کوچکی ابعاد ورق اتصال و تامین نشدن طول جوش کافی که منجر به جدا شدن بادبند شده است.

  کوچکی ابعاد ورق اتصال و تامین نشدن طول جوش کافی که منجر به جدا شدن بادبند شده است.

   

  ریزش نمای بیرونی ساختمان

  ریزش نمای بیرونی ساختمان

   

  استفاده از مقطع کوچک برای بادبند که باعث شده قبل از اینکه عملکرد مناسبی از خود نشان دهد در دو قسمت بریده شود.

  استفاده از مقطع کوچک برای بادبند که باعث شده قبل از اینکه عملکرد مناسبی از خود نشان دهد در دو قسمت بریده شود.

   

  تصویر زوم شده از عکس قبلی

  تصویر زوم شده از عکس قبلی

  ارسال شده در تاریخ ۵ آذر, ۱۳۹۰ - توسط :

  شاید برایتان جالب باشد ...
  نظرات

  تبلیغات


  مهندس گرامی - با وارد کردن ایمیل خود در زیر میتوانید مطالب جدید سیویلتکت را در ایمیل خود دریافت کنید. با تشکر

  Email:

  تبلیغات متنی

  Visit Iran! Learn about the beauties of the cradle of civilization
  تبليغات متني
  تبليغ متني سايت و وبلاگ شما در اين مكان

  مطالب خواندنی عمران و معماری