تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 2)

قبل از مطالعه این پست توصیه میشود به قسمت 1 تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال مراجعه فرمایید.

ادامه:

مثال از حل تحلیل تقریبی قاب تحت اثر نیروی جانبی:

تحلیل تقریبی قابهای ساختمانی به روش پرتال

میخواهیم قاب بالا را طبق روش پرتال برای بارهای جانبی تحلیل کنیم:

همانطور که در قسمت قبلی این مقاله توضیح داده شد (قسمت قبلی) در روش پرتال چند فرض وجود دارد که مسئله طبق این فرضیات و با چند معادله استاتیکی ساده حل خواهد شد.

ستونهای قاب ما باید نیروی جانبی را تحمل کنند پس برآیند نیروها باید صفر شود. همچنین میدانیم طبق فرضیات روش پرتال ستون میانی 2 سهم و ستونهای کناری هر کدام 1 سهم بار میبرند پس داریم:

معادله استاتیکی روش پرتال

سپس از روی نقاط عطف ستون در طبقه بالایی قاب را جدا کرده (طبق فرض پرتال نقاط عطف ستونها و تیرها در وسط آنها در نظر گرفته میشوند.)

مقطع زدن قاب از روی نقاط عطف ستون ها

با ممان گیری حول نقطه R خواهیم داشت:

ممان گیری

ممانهای ستون و تیر طبق زیر بدست می آیند:

ممان تیر و ستون

با لنگر گیری حول S خواهیم داشت:

لنگرگیری

حال قاب را از نقاط J و K و L مقطع میزنیم:

جدا کردن قاب از روی نقاط عطف ستونهای طبقه پایینی

طبق همان استدلال قبلی خواهیم داشت:

معادله استاتیکی روش پرتال

آنالیز قاب با روش پرتال

طبق شکل بالا ممان تمامی نیروها حول P به ما چنین میدهد:

ممانهای تیر و ستون قاب

تحلیل تقریبی به روش پرتال - برای پروژه های عمران

با توجه به شکل زیر ممانهای تیر و ستون را بدست می آوریم:

روش تقریبی تحلیل قابها به روش پرتال

خواهیم داشت:

روش تقریبی تحلیل قابها به روش پرتال

و در آخر عکس العمل پای ستونها طبق شکل زیر خواهند بود:

نتایج بدست آمده برای پای ستونها

طبق مثال بالا و با توجه به قسمت اول مقاله تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال میتوانید پروژه های فولاد و بتن خود را به راحتی آنالیز تقریبی کنید. (در صورت نیاز میتوانید از قسمت اول مقاله برنامه تحلیل اتومات به روش پرتال را دانلود نمایید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *