بایگانی برچسب: s

معرفی طرحهای برنده در مسابقات معماری (سری 1)

ایستگاه خیابان فلیندرز

مسابقه طراحی ایستگاه راه آهن خیابان فلیندرز در ملبورن در سال 1899 برگذار شد. برای این مسابقه 17 طرح ارسال شد. چیزی که در مورد این مسابقه جالب توجه بود این است که طرح برنده را دو کارمند همان ایستگاه راه آهن – که معمار هم نبودند! – ارسال کردند. آنها این ایستگاه را که به شکل ساختمانهای فرانسوی دوران رونسانس طراحی شده بود را چراغ سبز نامیدند.

  ادامه خواندن معرفی طرحهای برنده در مسابقات معماری (سری 1)