بایگانی برچسب: s

بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری 3)

در این سری از مجموعه “بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم” به موضوع نما میپردازیم. در بحث زلزله و مقاومت کمتر به نما توجه میشود زیرا بسیاری از مهندسان به نما تنها از جنبه زیبایی آن مینگرند. در واقع درسی که از زلزله بم و زلزله های مشابه میتوان گرفت این است که در صورت سالم ماندن کامل یک ساختمان (سازه ساختمان) اگر تنها نمای آن ریزش کند باز خطرات ایجاد شده میتواند به قیمت جان ساکنین و یا افراد دیگر تمام شود.

 

جدا شدن و ریزش سنگهای نما در زلزله بم
جدا شدن و ریزش سنگهای نما در زلزله بم

ادامه خواندن بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری 3)

بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری 2)

سری دوم از بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم را تقدیم حضورتان میکنم. با توجه به تعداد زیاد این عکسها و نکات جالبی که در آنها وجود دارد سری های بیشتری از این مجموعه درحال آماده سازی است و به زودی در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد.

 

استفاده از بادبند نامناسب و ناکارآمد که باعث شده قبل از اینکه بخواهد در مقابل نیروی جانبی مقاومت کند جدا شود.
استفاده از بادبند نامناسب و ناکارآمد که باعث شده قبل از اینکه بخواهد در مقابل نیروی جانبی مقاومت کند جدا شود.

 

ادامه خواندن بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله ۸۲ بم (سری 2)

بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم (سری 1)

به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است
به دلیل کوچکی بیش از اندازه ورق اتصال بادبند - گاست پلیت - مشاهده میشود بادبند از محل اتصال به ورق جدا شده است

ادامه خواندن بررسی اشکالات اجرایی در عکسهایی از زلزله 82 بم (سری 1)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه
عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است
دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)

خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن
خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)