بایگانی برچسب: s

گذشته و حال: سرعت باور نکردنی توسعه شهری (مقایسه تصویری)

در این مقاله چندین تصویر گذشته و حال نقاط مختلف جهان در کنار یکدیگر قرار داده شده است تا سرعت بی نظیر توسعه شهری نمایش داده شود.

 

گذشته و حال: سرعت باور نکردنی توسعه شهری (مقایسه تصویری)

ادامه خواندن گذشته و حال: سرعت باور نکردنی توسعه شهری (مقایسه تصویری)