بایگانی برچسب: s

بلندترین پل کابلی جهان به زودی افتتاح میشود

پل بالوآرته - پل Baluarte Bicentennial - بلندترین پل کابلی جهان

پل بالوآرته که با نام رسمی ” بالوآرته بیسنتناریو ” معروف است در حال حاضر بلندترین پل کابلی جهان است. این پل که در شمال مکزیک ساخته شده است در میان کوهستان ” سیه را مادره ” قرار دارد.

طول پل Baluarte Bicentennial برابر 1,124 متر بوده و دهانی میانی آن 520 متر طول دارد. گفتنی است با عرشه (تابلیه) 403 متر بر فراز دره زیر خود, این پل بلندترین پل کابلی جهان و دومین بلندترین پل جهان بصورت کلی است.

ساخت این پل در سال 2008 آغاز شد و گفته میشود در اواخر 2012 به اتمام میرسد. این پل قسمتی از پروژه بزرگراهی اتصال سواحل اقیانوسهای اطلس و آرام شمال مکزیک است.

ادامه خواندن بلندترین پل کابلی جهان به زودی افتتاح میشود