بایگانی برچسب: s

کوچکترین پل بین المللی جهان بین آمریکا و کانادا ؟

رد شایعه کوچکترین پل دنیا بین آمریکا و کانادا

مدتی است شایعه ای مبنی بر قرار گرفتن کوچکترین پل بین المللی دنیا بین دو کشور آمریکا و کانادا در گوشه کنار برخی سایتها مشاهده میشود. این شایعه بدین شرح است:
کوچکترین پل بین المللی دنیا که بین آمریکا و کانادا قرار دارد, طولش تنها 32 فوت (9.75 متر) میباشد. این پل بین دو جزیره در منطقه ای با نام 1000 جزیره بر روی رودخانه Saint Lawrence قرار دارد.
ادامه خواندن کوچکترین پل بین المللی جهان بین آمریکا و کانادا ؟