فیلم های آموزشی ساخت سد هوور در آمریکا

سد هوور در تنگه سیاه و بر روی رود کلرادو در حدود ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی لس وگاس واقع شده است. و ارتفاع آن از سنگ های پایه تا راس سد که در آن جاده ساخته شده، در حدود ۴۱/۲۲۱ متر است. برج و نقطه بالایی سد که در کنار نرده ها قرار دارد ۱۹/۱۲ متر از سطح جاده ارتفاع دارد.
وزن تقریبی این سد به بیش از شش میلیون و ششصد تن می رسد و از نوعی بتون ثقیل و چگال ساخته شد که در پشت آن فشار آب حاصل از نیروی گرانشی زمین و نیروی منحنی افقی بر آن وارد می شود. نیروی وارده در هر فوت مربع(۴۸/۳۰ سانتی متر) فشاری معادل با ۲۰۴۳۰ کیلوگرم بر دیواره سد وارد می شود.
در حدود ۴۳۵۷۰۰۰ متر مکعب بتون در این سد به کار رفته است.با این میزان بتون می توان ساختمانی را به مساحت ۱۰۰ فوت مربع و ارتفاع ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ متر یعنی ساختمانی بلندتر از ساختمان امپراطوری(۱۲۵۰ فوت ارتفاع دارد) را در یک شهر ساخت و یا یک راه ارتباطی با عرض ۱۶ فوت از سانفرانسیسکو به نیویورک کشید.
اولین بتون این سد در ماه ژوئن سال ۱۹۳۳ و آخرین بتون آن در ماه می سال ۱۹۳۵ کار گذاشته شد.بطور تقریبی می توان گفت که در هر ماه ۱۵۶۸۰۰ متر مکعب بتون در این سد کار گذاشته شده است.بیشترین میزان کار گذاری بتون در یک روز ۱۰۲۵۳ متر مکعب بتون (مقداری از این بتون ها در برج ورودی و مکان موتور برق به کار رفته است) بوده و کمترین میزان ۲۶۹۵۰۰ متر مکعب در هر ماه بوده است.
آنچه سد هاوور را از دیگر سد ها متمایز می کند این است که این سد از بلوک های سیمانی و یا ستون های عمودی ساخته شده که این بلوک ها دارای سایز های متفاوتی است مثلا در دیواره مخالف جریان آب سد سایز این بلوک ها ۶۰ فوت مربع است و در دیواره موافق جریان آب سد سایز بلوک ها ۲۵ فوت مربع است. بلوک های مجاور در هم فقل می شوند. برای جایگزین کردن بتون در هر بلوک در فضای ۵ فوت به زمانی در حدود ۲۷ ساعت زمان نیاز است. هنگامی که دمای بتون پایین می آید مخلوط سیمان و آب که به آن ملات می گویند به فضایی که در نتیجه انقباض بتون در هوای سرد ایجاد می شود فشار وارد می کند و این بتون نوعی ساختار تک سنگ(یک تکه) پدید می آورد.
مواد اصلی کاربردی در این سد ،که تمام این مواد توسط دولت خریداری شد، عبارتند از فولاد مقاوم معادل ۴۵۰۰۰۰۰۰ پوند(هر پوند معادل ۴۵۴ گرم است)، دریچه تنظیم آب ۲۱۶۷۰۰۰۰ پوند، صفحات فولادی و لوله های برون ریز ۸۸۰۰۰۰۰۰ پوند، لوله ها و ابزار آلات در حدود ۱۳۴۴ کیلومتر، فولاد های ساختاری ۱۸۰۰۰۰۰۰ پوند، فلزات کاربردی متفرفه ۵۳۰۰۰۰۰ پوند است.
پیمانکار از ۲۰ آپریل سال ۱۹۳۱ به مدت هفت سال قرار داد بست که البته تا ۲۹ ماه می ۱۹۳۵ کار بتون گذاری آن تمام شد و بقیه کار های تکمیلی آن تا ۱ مارس ۱۹۳۶ به پایان رسید. ۲۱ هزار نفر در کار سد سازی مشارکت داشتند که دستمزد ماهانه آنها ۵۰۰۰۰۰ دلار برآورد شده است.

برای دریافت فیلم ساخت سد هوور روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت فایل آموزشی ساخت سد هوور

سد هوور آمریکا - hoover dam

منبع: www.ccsofts.com

معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

۱. آب و فاضلاب در ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/6874.pdf) – مسعودسعادتمند – عباس نوروزی – انتشارات نما – 1373

2. آبياری سطحی سيستمها و نحوه کاربرد آنها (http://62.60.154.17/ebook2/1230.pdf) – ملوين کی – محمد حسين ابريشمی – امين عليزاده – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1369

3. آرماتوربندی سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/15058.pdf) – فريتز لئونهارد – پرويز نمک فروش – نشر ماکان – 1380

4. آرماتورگذاری : مطابق مقررات ساختمانی ACI (http://62.60.154.17/ebook2/18108.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات شهر آب – 1381

5. آزمايشگاه مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/13520.pdf) – ليلا افتخاريان – اميد تی تی دژ – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

6. آزمايشهای مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/33.pdf) – محمودوفائيان – نشرقومس- شفق نشر اصفهان- 1369

7. آسيب ديدگيهای بتن ، علل و عوامل آن (http://62.60.154.17/ebook2/4386.pdf) – نرمين سيدعسگری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1366

8. آشنايی با : مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/9560.PDF) – محمود وفائيان – ناشر : کتابفروشی دهخدا – 1364

9. آناليز سه بعدی سيستم های ساختمانی توسط برنامه ETABS (http://62.60.154.17/ebook2/2683.PDF)- اشرف حبيب الله – مرتضی رئيسی دهکردی – امير اصولی طالش – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شريف – 1372

10. آناليز و طراحی سازه های بلند (http://62.60.154.17/ebook2/11253.pdf) – برايان استوفرد اسميت – آلکس کول – حسن حاجی کاظمی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد – 1375

11. آئين نامه پل سازی: شامل بارگذاری، زيرسازه، پلهای بتن آرمه و پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2718.pdf) – کمال ميرطلائی – انتشارات ارکان اصفهان – 1370

12. آئين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18504.pdf) – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

13. آئين نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی (http://62.60.154.17/ebook2/10040.pdf) – معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوين معيارها – انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات – 1377

14. ارزيابی اتصالات صلب جوشی متداول در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/17990.pdf) – علی مزروعی – واهاک سيمونيان – مجيد نيکخواه عشقی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

15. استاندارد آزمايش های تعيين مقاومت بتن در سازه ( آزمايش های غيرمخرب و نيمه مخرب بتن ) (http://62.60.154.17/ebook2/18509.pdf) – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

16. اصول فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3589.pdf) – محمود ماهرالنقش – ناشر : مؤلف – 1372

17. اصول کيفيت و تصفيه آب و فاضلاب (http://62.60.154.17/ebook2/4845.pdf) – محمد شريعت پناهی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1371

18. اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/18000.pdf) – جمشيد رياضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1374

19. اصول مهندسی زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/5493.pdf) – خسرو برگی – مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) – 1373

20. اصول مهندسی سد (http://62.60.154.17/ebook2/18146.pdf) – طاهر باهرطالاری – مرتضی علی قربانی – انتشارات باغ انديشه – 1380

21. اصول و تکنولوژی بتون مسلح به ا لياف فولادی : Steel Fiber Reinforced Concrete (http://62.60.154.17/ebook2/6302.pdf) – عبدالله کيوانی – انتشارات رودکی اروميه – 1369

22. اصول هيدروژئولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/15078.pdf) – احمد خورسندی آقايی – انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1380

23. بارگذاری و سيستم های باربر (http://62.60.154.17/ebook2/11082.pdf) – داود مستوفی نژاد – نشر ارکان – 1378

24. بامبو عنصر سازنده ای در ساختمانهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17987.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

25. بتن پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2711.pdf) – شاهين تعاونی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1367

26. بتن و اجرای آن (http://62.60.154.17/ebook2/18014.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – پرويز قدوسی – محمدحسين هوشدارتهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

27. بررسی افت صوتی ديوارهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17997.pdf) – محمدجعفر هدايتی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1381

28. بررسی فنی و اقتصادی سقفهای تيرچه بلوک – سقفهای با دال بتن آرمه – سقفهای شيب دار با خرپای فلزی سقفهای قوسی استوانه ای (http://62.60.154.17/ebook2/4133.PDF) – کامبيز تأئيدی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1368

29. برنامه تحليل و طراحی سازه ها RISA-3D & 2D (http://62.60.154.17/ebook2/12188.pdf) – حميدرضا خشنود – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1377

30. برنامه طراحی سازه های فولادی SAPSTL (http://62.60.154.17/ebook2/6285.pdf) – اشرف حبيب ا… – ادوارد ال. ويلسون – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1374

31. برنامه ويژه تحليل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS ” نسخه گرافيکی ” به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطيلی و المانهای محدود خمش صفحه (http://62.60.154.17/ebook2/4564.pdf) – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1373

32. بناهای زيرزمينی ( طراحی – اجرا – نگهداری ) (http://62.60.154.17/ebook2/7449.pdf) – آ. بووار لوکوآنه – گ. کولومبه – ف. استول – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1373

33. پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف (http://62.60.154.17/ebook2/2684.PDF) – رضا نخعی – کورش فروغان – ناشر : نشر اتحاد

34. پروژه های تحليل و طراحی سازه ها با استفاده از STAAD-III سازه های فلزی – پی (http://62.60.154.17/ebook2/13523.pdf) – حميدرضا خوشنود – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

35. پمپ های سانتريفوژ (ساختمان – انتخاب و کاربرد – تئوری) (http://62.60.154.17/ebook2/6833.pdf)_ عبدالعلی فرزاد – انتشارات فنی حسينيان – 1364

36. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3133.pdf) – علی فاخر – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران – 1371

37. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3720.pdf) – مهرداد رهبری – انتشارات پرهام – 1370

38. تأثير زلزله بر سدهای خاکی (http://62.60.154.17/ebook2/5751.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – 1369

39. تحليل اجزای محدود (http://62.60.154.17/ebook2/12232.pdf) – جی. ای. اکين – مسعود مفيد – ابوالحسن وفايی – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – 1376

40. تحليل سازه های دو (http://62.60.154.17/ebook2/9822.pdf) – محمد رضايی پژند – محمد مؤيديان – انتشارات دانشگاه امام رضا – 1377

41. تحليل سازه های يک (http://62.60.154.17/ebook2/11884.pdf) – محمد رضايی پژند – محمدرضا سالاری – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) – 1375

42. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آيين نامه بتن ايران (http://62.60.154.17/ebook2/13261.pdf) – آرمان ربيعی گهر – انتشارات روزبهان – 1380

43. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئين نامه فولاد ا يران (مبحث 10 از مجموعه مقررات ملی ايران) (http://62.60.154.17/ebook2/13601.pdf) – حبيب بهروزی فردين – آرمان ربيعی گهر – آراز خديوپور – پيروز علامه – انتشارات روزبهان – 1380

44. تحليل و طراحی سازه ها SAP 2000 ] ساپ 2000 [ (http://62.60.154.17/ebook2/15090.pdf) – اشرف حبيب ا… – افشين ترابی – محمدامين کوهکن – انتشارات سيمای دانش – 1380

45. تحلِيل وطراحی سيستمهای مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/4320.pdf) – آلن اسميت – ارنست هينتون – رولندلويس – محمدتقی بانکی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- 1369

46. تکنولوژی بتن (http://62.60.154.17/ebook2/1161.pdf)- صمد ديلمقانی – انتشارات دانشگاه تبريز – 1369

47. تکنولوژی لوله کشی (http://62.60.154.17/ebook2/5764.pdf) – اف. هال – اردشير اطيابی – ناشر : مؤلف – 1372

48. تکنولوژی و دوام بتن (http://62.60.154.17/ebook2/4435.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

49. تنش در ورقها و پوسته ها (http://62.60.154.17/ebook2/8129.pdf) – ای. سی. يوگورال – غلامحسين رحيمی – انتشارات دانشگاه تربيت مدرس – 1375

50. تورم و واگرايِی خاکها از ديد مهندس ژئوتکنيک (http://62.60.154.17/ebook2/4670.pdf) – فرج اله عسکری – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1372

51. توزيع لنگر (http://62.60.154.17/ebook2/7021.pdf) – جی. ام. گر – محمدرضا اخوان ليل آبادی – مرکز نشر دانشگاهی – 1366

52. توصيه های بين المللی برای طرح و اجرای سازه های بنايی غير مسلح و مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/4433.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

53. توصيه هايی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/8013.pdf) – مجيد رضا نقيه – ناشر : ارکان – 1374

54. توصيه هايی برای محاسبه اثر باد بر سازه (http://62.60.154.17/ebook2/18029.pdf) – فريبا هاديان – ناشر : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

55. تونلسازی (http://62.60.154.17/ebook2/15884.pdf) – حسن مدنی – مرکز نشر دانشگاه صنعتی اميرکبير – 1380

56. جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/11296.pdf) – آر. ايوان اسکينر – ويليام اچ. روبينسون – گرمی اچ. مک وری – محسن تهرانی زاده – فرزانه حامدی – انتشارات پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

57. جداول در مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/8772.pdf) – فرهاد علمی – مرتضی رئيسی – ناشر : مؤلف – 1375

58. حريم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ريزی ناحيه ای (http://62.60.154.17/ebook2/3607.pdf) – سعدا… ولايتی – انتشارات خراسان – 1371

59. خاک های شور و سديمی (اصول ، ديناميک و سلول سازی) (http://62.60.154.17/ebook2/10881.pdf) – ای. برسلو- بی. ال. مک نيل – دی. ال. کارتر – حسام مجللی – مرکز نشر دانشگاهی تهران – 1373

60. خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000 (http://62.60.154.17/ebook2/13522.pdf) – سپهر رئيسيان زاده – نشر کتاب دانشگاهی – تهران – 1380

61. داده های پايه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18015.pdf) – حميد رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

62. در و پنجره پروفيل آهنی (http://62.60.154.17/ebook2/8559.pdf) – جواد فرازمند – انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – 1375

63. دستگاه طراحی کامپيوتری سازه های بتن آرمه CAD concret (http://62.60.154.17/ebook2/7809.PDF)- عباس مختارزاده – يحيی همتی – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1374

64. دوام بتن با سيمانهای پوزولانی در شرايط آزمايشگاهی مشابه خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18505.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1380

65. راهنمای استاتيک و مقاومت مصالح در گزيده ای از مسائل فصول مختلف (http://62.60.154.17/ebook2/93.pdf) – منصور سعيدبخش – ناشر : منصور سعيدبخش – 1370

66. راهنمای بررسی های محلی و تخمين پايداری سطوح شيبدار سنگی به روش تجربی (http://62.60.154.17/ebook2/18004.pdf) – سعيدهاشمی طباطبايی – محمدحسين توفيق ريحانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

67. راهنمای فارسی SAP 2000 ] ساپ دوهزار [ : تحليل استاتيکی و ديناميکی سازه ها در محيط ويندوز 95 ] نودوپنچ [ (http://62.60.154.17/ebook2/10810.PDF)- فرشيد فامورزاده – انتشارات ناقوس – 1378

68. راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/18499.pdf) – شاپور طاحونی – نشر توسعه ايران – 1382

69. رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/15237.pdf) – عباسعلی تسنيمی – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

70. روش اندازه گيری نوفه در ساختمانها ( استاندارد پيشنهادی ) (http://62.60.154.17/ebook2/18492.pdf) – مينا مکانيک – خسرو مولانا – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

71. روشهای انرژی تحليل سازه ها (http://62.60.154.17/ebook2/11998.pdf) – ب. و. يانگ – علی کاوه – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – 1375

72. روش های کلی اجرا بناهای زيرزمينی (http://62.60.154.17/ebook2/7443.pdf) – ژاک ماتيوا – ژان فرانسوا بوگارد – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – انتشارات دانشگاه تهران

73. روش های گوناگون اندازه گيری آب ( هيدرومتری ) (http://62.60.154.17/ebook2/14005.pdf) – علی مراد حسن لی – انتشارات دانشگاه شيراز – 1379

74. رهنمودهايی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز (http://62.60.154.17/ebook2/12032.pdf) – محمود حسينی – مهران تيو – وزارت فرهنگ وآموزش عالی – مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- 1376

75. زلزله: بررسی پديده طبيعی و محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن (http://62.60.154.17/ebook2/237.pdf) – شمس الدين مجابی – انتشارات جهاددانشگاهی – 1370

76. زلزله شناسی مهندسی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/6161.pdf) – فريدون کيايی – انتشارات مهندسين مشاور جواب – 1372

77. زمين شناسی مهندسی – ويژه دانشجويان مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/18162.pdf) – حسن صادقی- دانشگاه امام حسين (ع): مؤسسه چاپ و انتشارات – 1382

78. ساخت خانه با سازه چوبی (الگوئی از ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زمين لرزه) (http://62.60.154.17/ebook2/10419.pdf) – اندرسن،لروی اسکار – محمد کاظم سيفيان – دانشگاه تهران- 1377

79. ساختمان و تجهيزات آرشيو (http://62.60.154.17/ebook2/5811.pdf) – ميشل دوشن – شهلا اشرف – رضا مهاجر – انتشارات سازمان اسناد ملی ايران – 1371

80. ساختمان های تجاری با راندمان بالا (http://62.60.154.17/ebook2/19095.pdf) – نمايندگان صنعت ساختمان های تجاری – انتشارات ذره – 1382
81. سازه های ساختمان بلند (http://62.60.154.17/ebook2/5495.pdf) – ولف گانگ شولر – حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا – 1371

82. سدهای بتنی، طرح و اجرا (http://62.60.154.17/ebook2/16192.pdf) – جليل ابريشمی – ناصر وهاب رجايی – انتشارات شرکت به نشر – 1380

83. سدهای پاره سنگی (http://62.60.154.17/ebook2/7983.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1374

84. سيستم پی لغزشی برای محافظت ساختمانهای کوچک در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18533.pdf) – ابوالفضل حسنی – محسن تهرانی زاده – فريبرز محمدی تهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1375

85. سيستم مرکب در ساختمان ( کمپوزيت ) (http://62.60.154.17/ebook2/16199.pdf) – پرويز پارسی راد – نشر ماکان – 1381

86. سيستم های انتقال آب (http://62.60.154.17/ebook2/18346.pdf) – ابوالفضل شمسايی- مرکزنشردانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)- 1381

87. سيستم های هيدرولوژيکی مدل سازی بارندگی – رواناب (http://62.60.154.17/ebook2/18234.pdf) – وی. پی. سينگ – محمدرضا نجفی – انتشارات دانشگاه تهران – 1381

88. سيمان (http://62.60.154.17/ebook2/8631.pdf) – عباس طائب – انتشارات مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران- 1374

89. شناخت مواد و مصالح ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/16654.pdf) – علی اصغر حمزه گودرزی – مرکز نشر ثمر – 1381

90. طراحی پل (پل های بتن مسلح، فولادی، و پيش تنيده) (http://62.60.154.17/ebook2/4531.pdf) – شاپور طاحونی – انتشارات دانشگاه تهران – 1369

91. طراحی تونلهای آبی انستيتوی ئيدروپرايکت-مسکو (http://62.60.154.17/ebook2/3843.pdf) – انستيتو سراسری طراحی تحقيقاتی ئيدروپراکت شوروی – ماشاءا… ميار عليپور – انتشارات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس – 1366

92. iطراحی دقيق والها به روش لوله های گسيختگی (http://62.60.154.17/ebook2/4568.pdf) –اK. W. Johansen – بهروز حکيما – انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1367

93. طراحی ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/3958.pdf) – مينورو واکاباياشی – محمد مهدی سعادتپور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

94. طراحی سازه های بتن آرمد (http://62.60.154.17/ebook2/7821.pdf) – اس. يو. پيلای ودِيگران – محمدصادق معرفت – انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران – 1374

95. طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2000 (http://62.60.154.17/ebook2/15092.pdf) – حبيب اله اشرف – محمدعلی برخورداری – جواد هاشمی – 1381

96. طراحی سازه های ضد زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16751.pdf) – جيمزآندرسون – کريستوفرآرنولدو ديگران – علی شريفی – رسول ميرقادری- مرکز نشر دانشگاهی – 1380

97. طراحی سازه های فولادی به روش LRFD (http://62.60.154.17/ebook2/11124.pdf) – آبراهام روکاچ – مجيد اقبالی زارچ – نشر علوم روز – 1378

98. طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال (http://62.60.154.17/ebook2/13925.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات سيمای دانش – 1379

99. طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/12361.pdf) – ديويد کی – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1376

100.طراحی و اجرای ساختمانهای بنايی مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/18425.pdf) – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات نوپردازان – 1382

101.طراحی و اجرای ساختمانهای چوبی (http://62.60.154.17/ebook2/4443.PDF) – يونيدو – محمد ابراهيم سجودی – محمد کريم عليزاده حصاری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1371

102.طراحی هندسی معابر روشهای مدرن راه سازی (http://62.60.154.17/ebook2/10403.pdf) – محمود صرافين – ناشر : مؤلف – 1377

103.طرح اختلاط بتن طبق آيين نامه بتن آمريکا [ACI 211.1-Reapproved 1997] (http://62.60.154.17/ebook2/10811.PDF) – کميته اi[211.1] انجمن بتن آمريکا – عليرضا باقری – محمود ايراجيان – نشر انگيزه – 1378

104.طرح خميری ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/2714.PDF) – ديسک، رابرت او – ميرجعفر علوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1368

105.طرح لرزه ای ساختمانهای آجری (http://62.60.154.17/ebook2/9990.pdf) – حسن مقدم – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – تهران – 1377

106.طرح و محاسبه بتون مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/2783.pdf) – محمود اميراحمدی – انتشارات اميد – 1368

107.طرح و محاسبه پل جلد اول : پل ها بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/2384.pdf) – شاپور طاحونی – نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير) – 1362

108.طرح و محاسبه قابهای شيبدار (http://62.60.154.17/ebook2/7828.pdf) – محمدجعفر کرمی – ناشر: مؤلف – 1365

109.طرح هندسی راه (http://62.60.154.17/ebook2/18487.pdf) – گرشاسب نريمانی – انتشارات دانشگاه تهران – 1380

110.عايقهای حرارتی (http://62.60.154.17/ebook2/18527.pdf) – سعيد امانی – عبدالرضا کرباسی – انتشارات سازمان بهره وری انرژی ايران – 1383

111.عملکرد برخی از مصالح برای تعمير سطحی بتن در شرايط شبيه سازی شده خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18003.pdf) – طيبه پرهيزگار – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

112.فرمهای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/19912.pdf) – مهدی فرشاد – انتشارات دانشگاه پهلوی – 2537

113.قنات : فنی برای دستيابی به آب (http://62.60.154.17/ebook2/393.pdf) – هانری گوبلو – ابوالحسن سروقدمقدم – محمدحسين پاپلی يزدی – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1371

114.کاربرد سنگريزه در سازه های هيدروليکی (http://62.60.154.17/ebook2/5534.pdf) – ديويد استفنسن – فرزاد ولی پور گودرزی – انتشارات نشر دانش امروز – 1372

115.کتاب راهنماو حل المسائل محاسبات فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/18315.pdf) – مجيد ظهير مسگری – نشر کارآفرينان – 1382

116.مباحث بنيادی اجرای سازه های فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/1198.PDF) – فريدون ايرانی – انتشارات بنياد فرهنگی رضوی – 1370

117.مباني تئوري سـاختمانهاي پوسـته اي (http://62.60.154.17/ebook2/53.pdf)- مهدي فرشـاد- انتشارات دانشـگاه شـيراز- 1355

118.iمبانی زمين شناسی مهندسی (http://62.60.154.17/ebook2/15073.pdf) -اA.C.Waltham – اکبر قاضی فرد – نعيم امامی – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان – 1380

119.مبانی نظريه خميری در خاک (http://62.60.154.17/ebook2/15344.pdf)– اميرالدين صدرنژاد- دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی- 1379

120.مبانی هيدروديناميک کانالهای باز به انضمام تست و مسائل حل شده (http://62.60.154.17/ebook2/16078.pdf) – حسين افضلی مهر – منوچهر حيدرپور – انتشارات ارکان – 1380

121.متره و برآورد ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3076.pdf) – حسين سوداگر – انتشارات فنی حسينيان – تهران – 1372

122.مجموعه سؤالات آزمونهای : مقررات ملی ساختمان رشته عمران نظارت و محاسبات (http://62.60.154.17/ebook2/18508.pdf) – نشر توسعه ايران – 1382

123.محاسبات ساختمانهای بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/6827.pdf) – حسين سوداگر

124.محاسبه ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/6840.pdf) – حسين سوداگر – ناشر: مؤلف – 1369

125.محاسبه تونل ها با روش همگرايی – فشردگی (http://62.60.154.17/ebook2/17566.pdf) – سعيد قربان بيگی – انتشارات دانشکده صنعت آب و برق – 1381

126.مديريت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهری در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/11502.pdf) – محمدعلی عبدلی – انتشارات سازمان شهرداريهای کشور – 1379

127.مرمت و تقويت سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خيز (http://62.60.154.17/ebook2/2319.pdf) – پرويز مباحی – بابک اسماعيل زاده حکيمی – ناشر : بنياد مسکن انقلاب اسلامی – 1371

128.مسائلی از بارگذاری (http://62.60.154.17/ebook2/6985.pdf) – اميرعباس محمدی – ناشر : سالکان – 1373

129.مشخصات ايستگاههای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18017.pdf) – حسين ميرزايی علويچه – اسماعيل فرزانگان – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1377

130.مصالح ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/11706.pdf) – احمد حامی – انتشارات دانشگاه تهران – 1378

131.معيارهای طراحی سازه پايدار در برابر زمينلرزه (http://62.60.154.17/ebook2/3490.pdf) – جی.دبليو.هاوسنر – پی.سی.جنينگز – ابوالحسن رده – انتشارات دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی – 1371

132.مقاومت مصالح (http://62.60.154.17/ebook2/3634.pdf) – علی کاوه – انتشارات دانشگاه يزد – 1371

133.مقاومت مصالح پيشرفته سيستم SI (http://62.60.154.17/ebook2/16216.pdf) – استيون تيموشنکو – حميدرضا اشرفی – انتشارات آييژ – 1380

134.مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/17998.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1379

135.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/3094.pdf) – کامبيز بهنيا- امير محمد طباطبايی- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران – 1372

136.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/4511.pdf) – ن. سيتويچ – محمود وفائيان – مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

137.مهندسی ترابری : ( اصول برنامه ريزی و مدل سازی حمل ونقل ) (http://62.60.154.17/ebook2/13949.pdf) – پل اچ رايت – نورمن جی اشفورد – شهريار افندی زاده – اميرمسعود رحيمی – مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1379

138.مهندسی زه کشی (http://62.60.154.17/ebook2/340.pdf) – جيمز.ان.لوتين – محمدابراهيم بازاری و ديگران – انتشارات دانشگاه مشهد – 1370

139.مهندسی ژئوتکنيک لرزه ای (http://62.60.154.17/ebook2/10390.pdf) – Steven L.Kramer – مجدالدين ميرمحمدحسينی – بابک عارف پور- پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

140. مهندسی سنگ کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/18163.pdf) – اورت هوک – عبدالرضا طاهريان – انتشارات دهخدا – 1381

141. نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16070.pdf) – کميته بين المللی بتن اروپا – اصغر وطنی اسکوئی – انتشارات سيمای دانش – 1380

142. نقش ساختارهای سنگی در ژئوتکنيک از ديدگاه مکانيک سنگ (http://62.60.154.17/ebook2/11250.pdf) – اصغر لادريان – ناشر : مؤلف – 1378

143. نقشه برداری مسير و قوس ها در راهسازی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/15982.pdf) – عليرضا سليمانی – انتشارات آذرخش – 1379

144. نقشه ها و نيمرخهای زمين شناسی برای مهندسين عمران (http://62.60.154.17/ebook2/10281.pdf) – پيتر آر توماس – محمدحسن بازيار و ديگران – انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران – 1374

145. هيدرولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/587.pdf) – محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1371

146. هيدروليک کانال های روباز (http://62.60.154.17/ebook2/11908.pdf) – غلامعباس بارانی – انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان – 13۷۴

مقاله ای کامل راجع به بتن

یکی از مهمترین و متداولترین مصالح ساختمانی «بتن» (Concrete) است که به علت دارا بودن خواصی از جمله شکل خمیری قبل از گیرش، مقاومت خوب در برابر آتش سوزی، دسترسی آسان به مصالح و مقاومت فشاری خوب آن استفاده از آن را با مقبولیت عمومی روبرو کرده است.
بتن مصالحی شبیه به سنگ است که از مخلوط کردن مقدار متناسبی از سیمان، شن، ماسه، آب و افزودنی های دیگر بدست می‌آید. توده اصلی بتن، سنگ دانه‌های درشت و ریز (شن و ماسه) است و فعل و انفعال شیمیایی بین آب و سیمان که به صورت شیره‌ای اطراف سنگدانه‌ها را پوشانده است، باعث یکپارچه شدن و چسبیدن سنگدانه‌ها به یکدیگر می شود. این سنگدانه‌ها اسکلت اصلی بتن را تشکیل داده و نیروی وارد بر بتن را تحمل می کنند، آب نیز در این مخلوط موجب ایجاد واکنش شیمیایی در سیمان می‌شود که سخت شدن مخلوط بتن را پس از طی دوره حدود بیست و هشت روز و رسیدن به مقاومت نهایی بتن به همراه دارد. شن و ماسه حدود 65 درصد مخلوط بتن و مابقی را خمیر سیمان و درصد بسیار کمی هوا تشکیل می دهد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم برای غلبه بر این محدودیت مقاومت کششی بتن، اقدام به استفاده از میلگردهای فولادی که دارای مقاومت کششی بالایی هستند در قسمت های تحت کشش در بتن شد؛ چسبندگی عالی فولاد به بتن در این ترکیب یکی دیگر از مهم ترین عوامل استفاده از فولاد در بتن است. ترکیب بدست آمده “بتن مسلح” خوانده می‌شود که اغلب مزایای خوب دو ماده مختلف را به تنهایی داراست و همین مشخصه مطلوب، استفاده بتن مسلح را در انواع مختلف سازه ها نظیر، ساختمان‌ها، پل ها، سدها و… امکان پذیر می‌کند. اما در سازه هایی نظیر پل‌های قوسی، پوشش گنبدی، پوشش‌های پلیسه‌ای و مخازن استوانه‌ای به علت دخیل بودن عامل خمش در سازه از نوع دیگری از بتن با نام “بتن پیش تنیده” استفاده می‌شود. در این روش فولاد که بصورت مفتول یا کابل است تا نزدیکی حد جاری شدن کشیده می شود، پس از بتن‌ریزی و گرفتن بتن و در نتیجه ایجاد چسبندگی لازم بین فولاد و بتن، عامل کشش در فولاد حذف شده و کلیه نیروی کششی فولاد به صورت فشاری در بتن وارد می شود که قابلیت باربری سازه را در برابر نیرو های ناشی از خمش زیاد می کند.
در فرایند استفاده از بتن دو عامل نقش اساسی دارند که در رسیدن بتن به مقاومت نهایی آن که مهندسین طراح سازه طبق آیین نامه های موجود برای سازه های مختلف و با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی اعلام می دارند بسیار موثرند. 1)ساخت بتن 2)بتن ریزی.
در فرایند ساخت بتن طراح با استفاده از آیین نامه های موجود و در نظر گرفتن مقاومت نهایی لازم، درصد هر یک از مواد تشکیل دهنده بتن را اعلام و شرکت سازنده نیز بوسیله این دستورالعمل اقدام به ساخت بتن می‌کند. در مرحله دوم نیز مجری طرح با رعایت کامل ضوابط آیین‌نامه‌های اجرایی بتن‌ریزی اقدام به بتن ریزی و نگهداری از آن تا رسیدن به مقاومت نهایی آن می‌کند. عدم رعایت هر یک از این ضوابط موجب می‌شود تا بتن در هنگام بارگذاری و مواقع بحرانی دچار آسیب شده و خسارات جبران ناپذیری را موجب شود. لذا باید مبادی ذیربط با نظارت کامل نسبت به اجرای صحیح ضوابط موجود توسط طراحان، شرکت های سازنده بتن و پیمانکاران و بازرسی های منظم و آزمایشات مقاومت بتن در تمامی مراحل ساخت و اجرا از بروز خسارات ناشی از اجرای ناصحیح این ضوابط جلوگیری کنند.
……………………………………………………………………………………………………………………………
بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزایش مقاومت آن
مقدمه :
توليد سيمان كه ماده اصلي چسبندگي در بتن است در سال 1756 ميلادي در كشور انگلستان توسط «John smeaton » كه مسئوليت ساخت پايه برج دريايي «Eddystone » را بر عهده داشت آغاز شد و درنهايت سيمان پرتلند در سال 1824 ميلادي در جزيره اي به همين نام در انگلستان توسط «Joseph Aspdin » به ثبت رسيد . مردم كشور ما نيز از سال 1312 با احداث كارخانه سيمارن ري با مصرف سيمان آشنا شدند و با پيشرفت صنايع كشور ، امروزه در حدود 26 الي 30 ميليون تن سيمان در سال توليد مي گردد . با آگاهي مهندسان از نحوه استفاده سيمان در كارهاي عمراني ، اين ماده جايگاه خودش را در كشورمان پيدا كرد .
يكي از روشهاي ساختمان سازي كه امروزه در جهان به سرعت توسعه مي يابد ساختمانهاي بتني است . بعد از انقلاب اسلامي به علت كمبود تير آهن در نتيجه تحريمها و نيز گسترش ساخت و سازهاي عمراني در كشور ، كاربرد بتن بسيار رشد نمود . علاوه بر اين موضوع ساختمانهاي بتني نسبت به ساختمانهاي فولادي داراي مزايايي از قبيل مقاومت بيشتر در مقابل آتش سوزي و عوامل جوي ( خورندگي ) آسان بودن امكان تهيه بتن به علت فراواني مواد متشكله بتون و عايق بودن در مقابل حرارت و صوت مي باشند كه توسعه روز افزون اين نوع ساختمانها را فراهم مي سازد .
يكي از معايب مهم ساختمانهاي بتني وزن بسيار زياد ساختمان مي باشد كه با ميزان تخريب ساختمان در اثر زلزله نسبت مستقيم دارد . اگر بتوانيم تيغه هاي جدا كننده و پانل ها را از بتن سبك بسازيم وزن ساختمان و در نتيجه آن تخريب ساختمان توسط زلزله مقدار زيادي كاهش مي يابد . ولي كم بودن مقاومت بتن سبك عامل مهمي در محدود نمودن دامنه كاربرد اين نوع بتن و بهره گيري از امتيازات آن بوده است . استفاده از ميكروسيليس در ساخت بتن سبك سبب شده است كه مقاومت بتن سبك بالا رود و اين محدوديت كاهش يابد . در اين تحقيق ضمن توضيحاتي در مورد بتن و تاثير آب بر روي مقاومت بتن ، بيشتر در باره بتن سبك و روشهاي افزايش مقاومت آن با استفاده از ميكروسيلس ، خواص مكانيكي و همچنين موارد كاربرد آن بحث مي شود .
1- سيمان
– سيمان توليد شده در كشور ما با سيمان توليد شده در كشورهاي صنعتي متفاوت است كه لازم است تفاوت آن تا حد ممكن بررسي شود .
– طبقه بندي سيمانها شناسايي شود .
–  عدم تنوع در كيفيت سيمان نشانه ضعفهايي از سيستم ساخت و ساز مي باشد .
–  عدم استفاده از سيمان با كيفيت بالا از عوامل اوليه عمر كوتاه ساختمان در بحث مصالح مي باشد .
2 – شن و ماسه
– معيارها و آئين نامه هاي توليد كلان شن و ماسه بررسي شود .
– توليد كلان  شن و ماسه در كشور ما از نظر معيار و رعايت آئين نامه هاي توليد بررسي شود .
–  معايب شن و ماسه توليدي در كشور در حد كلان بدلائل زير آنرا در درجه دوم و يا سوم كيفيت قرار مي دهد .
الف : وجود گرد و غبار
ب : عدم شستشو
ج : دانه بندي نا صحيح
د : استفاده از شن و ماسه رودخانه اي بجاي شن و ماسه شكسته .
– استفاده از شن و ماسه درجه 2 و يا 3 از عوامل ثانوي عمر كوتاه ساختمان در بحث مصالح مي باشد .
افزايش مقاومت بتن مد نظر تمام دست اندركاران صنعت توليد بتن مي باشد .
ساختار بتن :
– بتن داراي چهار ركن اصلي مي باشد كه به صورت مناسبي مخلوط شده اند ، اين چهار ركن عبارتند از :
الف : شن
ب : ماسه
ج : سيمان
د : آب
– در برخي شرايط براي رسيدن به هدفي خاص مواد مضاف به آن اضافه مي شود كه جزﺀ اركان اصلي بتن به شمار نمي آيد .
– توده اصلي بتن مصالح سنگي درشت و ريز ( شن و ماسه ) مي باشد .
–  فعل و انفعال شيميايي بين سيمان و آب موجب مي شود شيرابه اي بوجود آيد و اطراف مصالح سنگي را بپوشاند و مصالح سنگي را بصورت يكپارچه بهم بچسباند .
–  استفاده از آب براي ايجاد واكنش شيميايي است .
–  براي ايجاد كار پذيري لازم بتن مقداري آب اضافي استفاده مي شود تا بتن با پر كردن كامل زواياي قالب بتواند دور كليه ميلگرد هاي مسلح كننده را بگيرد .
–  جايگاه استفاده آب در بتن به لحاظ انجام عمل هيدراتاسيون داراي حساسيت بسيار زيادي است .
ويژگيهاي آب مصرفي بتن :
– آب هاي مناسب براي ساختن بتن
1- آب باران
2- آب چاه
3- آب بركه
4- آب رودخانه در صورتي كه به پسابهاي  شيميايي كارخانجات آلوده نباشد و غيره …
بطور كلي آبي كه براي نوشيدن مناسب باشد براي بتن نيز مناسب است باستثناﺀ مواردي كه متعاقبا توضيح داده خواهد شد .
– آبهاي نا مناسب براي ساختن بتن
1- آبهاي داراي كلر ( موجب زنگ زدگي آرماتور مي شود )
2-  آبهايي كه بيش از حد به روغن و چربي آلوده مي باشند .
3-  وجود باقيمانده نباتات در آب .
4-  آب گل آلود ( موجب پايين آوردن مقاومت بتن مي شود )
5-  آب باتلاقها و مردابها
6-  آبهاي داراي رنگ تيره و بدبو
7-  آبهاي گازدار مانند2 co و…
8- آبهاي داراي گچ و سولفات و يا كلريد موجب اثر گذاري نا مطلوب روي بتن مي شوند .
نكته : 1- آبي كه مثلا شكر در آن حل شده است براي نوشيدن مناسب است ولي براي ساخت بتن مناسب نيست .
نكته : 2- مزه بو و يا منبع تهيه آب نبايد به تنهايي دليل رد استفاده از آب باشد .
نكته : 3- ناخالصيهاي موجود در آب چنانچه از حد معين بيشتر گردد ممكن است بشدت روي زمان گرفتن بتن ، مقاومت بتن ، پايداري حجمي آن ، اثر بگذارد و موجب زنگ زدگي فولاد شود .
نكته : 4- استفاده از آب مغناطيسي بعنوان يكي از چهار ركن اصلي مخلوط بتن مي تواند بعنوان تاثيرگذار بر روي يارامترهاي مقاومت بتن انتخاب گردد .
تمايز بتن از نظر چگالي :
الف : بتن معمولي : چگالي بتن معمولي در دامنه باريك 2200 تا 2600 kg/m3 قرار دارد زيرا اكثر سنگها در وزن مخصوص تفاوت اندكي دارند ( ادامه اين مبحث از بحث ما خارج است )
ب : بتن سنگين : از اين بتنها در ساختمان محافظهاي بيولوژيكي بيشتر استفاده مي شود مانند ساختار ، آكتورهاي هسته اي و پناهگاههاي ضد هسته اي كه مورد بحث ما نمي باشد كه چگالي آن معمولا بيشتر از 2200 تا 2600 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد .
ج : بتن سبك : مصرف بتن سبك اصولا تابعي از ملاحظات اقتصادي است ضمن اينكه استفاده از اين بتن بعنوان مصالح ساختماني داراي اهميت بسيار زيادي است اين بتن داراي چگالي كمتر از 2200 تا 2600 كيلوگرم در متر مكعب مي باشد . بدليل اينكه داراي چگالي كمتر از بتن سنگين است داراي امتياز قابل توجهي از نظر ايجاد بار وارده بر سازه مي باشد چگالي بتن سبك تقريبا بين 300 و 1850 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد يكي از امتيازات مهم امكان استفاده از مقاطع كوچكتر و كاهش مربوطه در اندازه پي ها مي باشد ضمن اينكه قالبها فشار كمتري را از حالت بتن معمولي تحمل مي كنند و همچنين در كاهش جابجايي كل وزن مصالح بدليل افزايش توليد جايگاه ويژه اي دارد .
روش هاي كلي توليد بتن سبك :
– روش اول : از مصالح متخلخل سبك با وزن مخصوص ظاهري كم بجاي سنگدانه معمولي كه تقريبا داراي چگالي 6/2 مي باشد استفاده مي كنند .
–  روش دوم : بتن سبك توليد شده در اين روش بر اساس ايجاد منافذ متعدد در داخل بتن يا ملات مي باشد كه اين منافذ بايد به وضوح از منافذ بسيار ريز بتن با حباب هوا متمايز باشد كه بنام بتن اسفنجي ، بتن منفذ دار و يا بتن گازي يا بتن هوادار مي شناسند .
– روش سوم : در اين روش توليد ، سنگدانه ها ي ريز از مخلوط بتن حذف مي شوند . بطوريكه منافذ متعددي بين ذرات بوجود مي آيد و عموما از سنگدانه هاي درشت با وزن معمولي استفاده مي شود . اين نوع بتن را بتن بدون سنگدانه ريز مي نامند .
نكته : كاهش در وزن مخصوص در هر حالت به واسطه  و جود منافذ يا در مصالح يا در ملات و يا در فضاي بين ذرات درشت موجب كاهش مقاومت بتن مي شود .
طبقه بندي بتن هاي سبك بر حسب نوع كاربرد آنها :
– بتن سبك بار بر ساختمان
–  بتن مصرفي در ديوارهاي غير بار بر
–  بتن عايق حرارتي
نكته 1- طبقه بندي بتن سبك بار بر طبق حداقل مقاومت فشاري انجام مي گيرد .
مثال : طبق استاندارد 77 – 330 ASTM C در بتن سبك —- مقاومت فشاري بر مبناي نمونه هاي استوانه اي استاندارد از    شده پس از 28 روز نبايد كمتر از Mpa 17 باشد . و وزن مخصوص آن نبايد از 1850 كيلوگرم بر متر مكعب تجاوز نمايد كه معمولا بين 1400 او 1800 كيلوگرم بر متر مكعب است .
نكته : 2- بتن مخصوص عايق كاري معمولا داراي وزن مخصوص كمتر از 800 كيلوگرم بر متر مكعب و مقاومت بين 7/0 و Mpa 7 مي باشد .
انواع سبك دانه هايي كه به عنوان مصالح در ساختار بتن سبك استفاده مي شود :
الف –  سبك دانه هاي طبيعي : مانند دياتومه ها ، سنگ پا ، پوكه سنگ ، خاكستر ، توف كه بجز دياتومه ها بقيه آنها منشاﺀ آتشفشاني دارند .
نكته :1- اين نوع سبك دانه ها معمولا بدليل اينكه فقط در بعضي از جاها يافت مي شوند به ميزان  زياد مصرف نمي شوند ، معمولا از ايتاليا و آلمان اينگونه مصالح صادر مي شود .
نكته : 2- از انواعي پوكه معدني سنگي كه ساختمان داخلي آن ضعيف نباشد بتن رضايت بخشي با وزن مخصوص 700 تا 1400 كيلو گرم بر متر مكعب توليد مي شود كه خاصيت عايق بودن آن خوب مي باشد اما جذب آب و جمع شدگي آن زياد است . سنگ پا نيز داراي خاصيت مشابه است .
ب –  سبك دانه هاي مصنوعي : اين سبك دانه ها به چهار گروه تقسيم مي شوند .
– گروه اول : كه با حرارت دادن و منبسط شدن خاك رس ، سنگ رسي ، سنگ لوح ، سنگ رسي دياتومه اي ، پرليت ، اسيدين، ورميكوليت بدست مي آيند .
– گروه دوم : از سرد نمودن و منبسط شدن دوباره كوره آهن گدازي به طريقي مخصوص بدست مي آيد .
– گروه سوم : جوشهاي صنعتي ( سبكدانه هاي كلينكري) مي باشند .
– گروه چهارم : مخلوطي از خاك رس با زباله خانگي و لجن فاضلاب پردازش شده را مي توان به صورت گندوله در آورد تا با پختن در كوره تبديل به سبك دانه شود ولي اين روش هنوز به صورت توليد منظم در نيامده است .
در جدول ( 1 ) خواص انواع بتن هاي سبك كه با اين سنگدانه ها ساخته مي شوند نشان داده شده اند :
الزامات سبكدانه ها بتن سازه اي :
الزامات سبكدانه ها در آيين نامه هاي ASTM C330-89 ( مشخصات سبكدانه ها براي بتن سازه اي در آمريكا ) و BS 3797:1990 ( مشخصات سبكدانه ها براي قطعات بنايي و بتن سازه اي در بريتانيا ) داده شده اند . در استاندارد بريتانيايي مشخصات واحدهاي بنايي نيز مورد بحث قرار گرفته است . اين آيين نامه ها محدوديتهايي براي افت حرارتي ( 5% درASTM و4% در BS)و همچنين در BS براي مقدار سولفات  1% 3 so  (به صورت جرمي ) را مشخص نموده اند . برخي الزامات دانه بندي اين آيين نامه ها در جداول 2 ، 3 و 4 نشان داده شده اند .
ذكر اين نكات براي فهم بهتر اين جداول مفيد است :
1- آيين نامه BS 1047:7983 مشخصات دوباره در هواي سرد شده ، كه منبسط نشده است را در بر مي گيرد .
2- سبكدانه هاي به كار رفته در بتن سازه اي ، صرفنظر از منشأ آنها توليداتي مصنوعي مي باشند و در نتيجه معمولا يكنواخت تر از سبكدانه طبيعي مي باشند . بنابراين سبكدانه را مي توان براي توليد بتن سازه اي با كيفيت ثابت مورد استفاده قرار داد .
نكته : سبكدانه ها داراي خصوصيت ويژه اي هستند كه سنگدانه هاي معمولي فاقد آن مي باشند و در رابطه با انتخاب نسبتهاي  مخلوط و خواص مربوط به بتن حاصل داراي اهميت ويژه اي مي باشند .اين ويژگي عبارتست از توانايي سبكدانه ها در جذب مقادير زياد آب و همچنين امكان نفوذ مقداري از خمير تازه سيمان به درون منافذ باز ( سطحي ) ذرات سبكدانه (مخصوصا ذرات درشت تر ) در نتيجه اين جذب آب توسط سبكدانه ، وزن مخصوص آنها زيادتر از وزن مخصوص ذراتي مي شود كه در گرمچال خشك شده اند .
روشهاي افزايش مقاومت بتن سبك :
كم بودن مقاومت بتن سبك عامل مهمي در محدود نمودن دامنه كاربرد اين نوع بتن و بهره گيري از امتيازات آن بوده است براي بدست آوردن بتن سبك با مقاومت زياد روشهاي زيادي مورد توجه قرار گرفته است .
نكته : عامل موثر و مشترك در كليه اين پژوهشها مصرف ميكروسيليس در بتن مي باشد . در اينجا اجمالا به چند روش اشاره مي گردد :
1- تحقيقات مشترك V.Novokshchenov و W.Whitcomb جهت افزايش مقاومت بتن سبك و بهبود ديگر خواص آن با استفاده از سبكدانه هاي سيليسي منبسط شده ، به اعتقاد آنان مقاومت بتن سبك تابعي از مقاومت سبكدانه ها و ملات است كه اين رابطه به صورت ذيل ارائه گرديد .
fc = fm (vm)+fa (1-vm)
fc = مقاومت بتن    fa = مقاومت سبكدانه
fm = مقاومت ملات  vm = حجم نسبي ملات
بدين ترتيب مشاهده مي شود كه مي توان با افزايش مقاومت سبكدانه و مقاومت و حجم ملات مقاومت بتن سبك را افزايش داد .(مقاله نت)
………………………………………………………………………………………………………………………….
بتن پیش تنیده:
استفاده از بتن پيش تنيده در ايجاد پلها و ساختمان ها و تمام سازه ها از حدود 50 سال پيش تا کنون در سطح وسيع متداول شده است. با توجه به عيوب مختلف فولاد( نا پايداري الاستيک نيمرخ هاي فلزي، خوردگي و زنگ زدگي، فزوني بهاي توليد…) امروزه اغلب پلهاي بزرگ از بتن پيش تنيده ساخته مي شوند، اما برخلاف حالت بتن مسلح مصالح مصرفي جهت اين پلها بايد از کيفيت بسيار خوبي برخوردار باشند .
در بتن پيش تنيده نيز مانند بتن مسلح از بتن که داراي مقاومت بسيار خوب فشاري است و فولاد استفاد مي شود اما بتن مسلح ترکيبي از بتن و فولاد است که در آن بتن در مقابل فشار و فولاد در مقابل کشش مقاومت مي کند در حالي که در بتن پيش تنيده با انجام يک عمل مکانيکي بتن به تنهايي تنشهاي کششي و فشاري ايجاد شده را تحمل مي نمايد. براي طرح محاسبه قطعات پيش تنيده روش و ترتيب اجراي سازه بايد دقيقا مشخص باشد زيرا مقادير تنش هاي ايجاد شده در قطعات در حين اجراي سازه بسيار مهم و گاهي تعيين کننده مي باشند. همچنين برخلاف حالت بتن مسلح بعد از بررسي پايداري سازه تغيير شکلهاي کوتاه مدت و دراز مدت بتن و فولاد نيز بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرند. مصالح مصرفي در سازه هاي بتن پيش تنيده بايد از کيفيت عالي برخوردار بوده و با دقت نيز مورد استفاده قرار گيرند با توجه به اين که بتن در سن کم که مقاومت نسبتاً ضعيفي داشته و قابل تغيير شکل نيز مي باشد تحت فشار فوق العاده زيادي قرار مي گيرد بايد کيفيت آن به مراتب از کيفيت بتن مصرفي در سازه هاي بتن مسلح بالاتر باشد همچنين فولاد نيز با توجه به اينکه تحت کشش فوق العاده زيادي قرار مي گيرد (100تا 180 کيلو گرم بر ميلي متر مربع ) بايد مقاومت مناسبي داشته باشد بنابر اين در زمان اجراي سازه مصالح مصرفي در بتن پيش تنيده تحت تنش هاي فوق العاده مهمي قرار مي گيرند که عمل تنيدن آزمايش مناسبي براي کنترل کيفيت مصالح به کار رفته است.
مقاله زیر فواید، موارد مصرف، طرز ساختن و موارد سازه ای بتن پیش تنیده را همراه با عکسهای خوب تشریح کرده است (به زبان لاتین): http://www.cpci.ca/downloads/nationalstructuralbook.pdf

دانلود آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800)

حجم فایل :1.57 مگابایت

لینک مستقیم دانلود آیین نامه 2800 – طراحی ساختمانها در برابر زلزله

مقاله کامل دانستنی های گروت و ملات

مخلوطهای گروت آماده جهت مصارف مختلفی چون، زیر صفحه ستونها، آنکربلتها، نصب ریل ماشین آلات، برینگ پلها، بلتها، ریلها، حایل ها و…  کاربردی دارند.  این گروتها به گونه ای طراحی شده اند که توان جذب نیروهای وارده و انتقال آنها به بخش زیرکار را داشته باشند.

برای مثال در هنگام نصب انواع ماشین آلات نیروهای وراده از آنها توسط گروت یا ملات به فنداسیون بتنی منتقل می گردند.  ملاتها و گروتها موجب حصول مقاومتهای مطلوب و مطمین و همچنین اتصال پایدار بین ملات و سازه ای که قرار است بر روی آن گروت یا ملات قرارگیرد از یکطرف و سطح زیرکار از طرف دیگ می گردند.

بطور کلی دو روش ملات ریزی در داخل حفرات در محل اتصال آنکرو وجود دارد که عبارتند از :

الف – گروت یا ملات خشک (Dry-pack Mortar) : در این روش ملات با استفاده از نیروی تراکمیTamping جایگذاری می شود.

ب – گروت یا ملات سیال (Flow Mortar) : بعلت روانی در هنگام ریختن، گروت یا ملات خود به خود جایگذاری می شود.

هرچند مصرف گروت یا ملاتهای نوع خشک بطور کاملاً رضایت بخشی در عمل در کارهای ساختمانی بکار برده می شود ولی این روش جایگذاری همیشه روش مناسبی نیست، به همین خاطر است که در عمل تمایل به استفاده از روش ملات سیال رو به افزونی دارد.  روش ملات سیال در محلهایی که حفرات تقریباً بسته و مسدود و غیر قابل دسترسی بوده بیرون از آن، گروت کاری براحتی امکان پذیر نیست کاربرد فراوان دارد.

چرا ملاتهای مخلوط گروت آماده ترجیح داده می شوند؟

ملاتهای گروت طراحی شده برای گروت کاری می بایست پاسخگوی کاربردها، عملکردها و نیازهای مشخصی همچون موارد زیر باشند.

–          قوام یافته و سیال باشد و در حالت معمولی جاری شود.

–          دچار جداشدگی آب و سنگدانه از هم نشده و ته نشین نشود.

–          دچار جمع شدگی قابل ملاحظه نگردد.

–          توان نگهداری آب ملات بتنی و سیمان را داشته باشد.

–          در حداقل زمان به مقاومت مطلوب دست یابد.

مجموعه موارد ذکر شده در بالا نیازمند همگونی مخلوط، مواد چسباننده و مصالح سنگی (دانه بندی) و مواد افزودنی هستند.  چنانچه مخلوط گروت در کارگاه ساختمانی ساخته شود و از مصالح سنگی موجود استفاده بعمل آید، دانه بندی مناسب بدست نخواهد آمد و ضمانت لازم نیز امکان پذیر نخواهد بود.

برای بدست آوردن درصد بهینه مواد چسباننده و افزودنی (اگر نیاز باشد) و مصالح سنگی در چنین شرایطی از نظر تکنیکی تقریباً غیر ممکن خواهد بود و از نظر اقتصادی نیز کاملاً غیر اقتصادی است.  به همین دلیل است که از ملات مخلوط آماده بطور ایده آل برای ملات ریزی و گروت کاری استفاده بعمل می آید.  این نوع ملاتهای مخلوط آماده تحت شرایط کنترل شده و فرموله شده و از پیش مخلوط شده در کارخانه بسته بندی می شوند.  از آنجاییکه خصوصیات عملکرد این مواد بطور دقیق مشخص و معلوم است، چنانچه طبق راهنمای سازنده بکار برده شوند و همچنین بطور مناسب مخلوط، تحکیم و عمل آوری شوند، نتایج مثبت و رضایت بخشی را بدنیال خواهد داشت.

ملاتهای گروت آماده

شرکت وندشیمی تولید کننده و عرضه کننده گروتها و ملاتهای مخلوط آماده بر پایه سیمان، رزین اپوکسی و پلیمری (بسپار) می باشد.

مهمترین عامل در انتخاب ملات برای یک کاربرد مشخص بستگی به شرایط و خواسته های مورد نیازسرویس، ملات ریزی و یا گروت کاری دارد.  هریک از این نوع ملاتها دارای خصوصیات عملکردی مشخص و منحصر بفردی می باشند که پاسخگوی نیازهای موجود خواهند بود.

–          گروت منبسط شونده بر پایه سیمان

–          گروت سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری (بسپار)

–          گروت اپوکسی دوجزیی و یا سه جزیی

–          گروت آماده منبسط شونده

ملات، گروت سیمانی منبسط شونده با مقاومت اولیه و نهایی بالا و زود رس که به دمای آب و هوایی محیط و زمان مصرفی بستگی دارد.

این ملات بصورت پودر خشک بسته بندی شده، آماده مصرف می باشد و در هنگام ترکیب با آب، دارای خصوصیت و یژه انبساط حجمی دو مرحله است.

انبساط اولیه آن حاصل تصعید گازها بوده و هنگامی بوقوع می پیوندد که پودر آن با آب ترکیب می شودو به مدت 15 تا 30 دقیقه بطول می انجامد.  فاز دوم انبساط نیز در اثر واکنش شیمیایی گیرش ملات است که یک یا دو روز بعد از اختلاط ملات آغاز می شود.

به منظور حصول انبساط اولیه بهینه بایستی ملات را پس از اختلاط با آب سریعاً مورد استفاده قرارداد.  گروت مخلوط آماده از نوع گروت ضد سولفات بوده و دارای سیمان پرتلند ضد سولفات بر طبق ASTM C  150 نوع V و پودر میکروسیلیکا می باشد.  این ملات مخصوص دمای بالای c °40 – c °10 بوده و چنانچه ملات ریزی در زیر دمای یاد شده صورت گیر و نرخ کسب مقاومت کندتر خواهد شد.

گروت اصلاح شده پلیمری

ملات سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری دارای دو جزء می باشد.

–         جزء مایع A : رزین پلیمری

–        جزء مایع B : مخلوط سیمان با مقاومت بالا و دانه بندی ویژه با ماسه سیلیسی شکری، با بهترین خواص روان کنندگی.

در هنگام ملات ریزی تنها کافیست دو جزء B و A با هم مخلوط شوند.  این ملات دارای خصوصیات زیر

می باشد :

1-     مقاومت کششی و خمشی بالا

2-     خاصیت آببند کنندگی مطلوب

3-     مقاومت سایشی بالا

4-     پیوند قوی با زیرسازی (معدنی)

5-     مقاومت بالا در برابر اثر آب شور دریا

توجه :

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای ملات تعمیراتی و محافظتی وندشیمی مراجعه شود.

گروت اپوکسی

این گروت اپوکسی شکل پذیر و بدون حلال شامل 3 جزء می باشد.

رزین اپوکسی، سخت کننده، عمل آورنده آمین و دانه بندی ویژه سیلیسی

در هنگام مصرف کافیست سه جزء آن با هم مخلوط شوند.

این ملات دارای خصوصیات زیر است :

1-     سخت شدن سریع که دمای محیط بستگی دارد

2-     قابلیت بالای چسبندگی به زیر کارهای معدنی و فولادی

3-     مقاومت در برابر ارتعاشات شدید

4-     سخت شدن بدون جمع شدگی

5-     مقاومت بالا در برابر حملات مواد شیمیایی

6-     مقاومت مکانیکی بسیار زیاد

موارد مصرف :

–         گروت کاری و ملات ریزی برای پیوند محکم سازه ای در شرایط باربری دینامیکی

–         در صنایع، شامل : کارخانه و ماشین آلات موتوری، ژنراتورها، پمپها، ریل جرثقالها، سیستمهای انبارهای بلند

– در کارهای ساختمانی، شامل : برینگ پلها، پایه گاردهای محافظ دست اندازها، تیرهای راهنمایی لامپهای استاندارد انکربلتها.

– در صنایع ساختمانی، شامل : ستونهای پیش ساخته بتنی و یا فولادی، اجزاء ساختمان پی ها، تصفیه ستونها، اتصالات، روزنه های لوله کشی.

– تعمیرات بتن، شامل : روسازی حفرات سنگها و فواصل آنهاپر کردن حفرات

مورد کاربردی

آماده سازی زیرکار

موفقیت در انتقال نیروهای وارده توسط مواد پیوند دهنده کاملاً به زیر کار بستگی دارد.

این موفقیت ذکر شده را می توان در 3 واژه خلاصه کرد.

1-     سلامت  (Sound)2-  تمیزی  (Clean)3-  ثبات (Stable)

زیرکار سیمانی می بایست :

–         عاری از هر گونه چربی یا گرد و غبار، روغن و مواد آلوده باشد.

–         عاری از هرگونه روغن قالب و مواد عمل آورنده باشد.

–         عاری از هرگونه پوسته و بخشهای سست و لق باشد.

–         عاری از پوسته سیمانی و دوغاب سیمان باشد.

زیرکارهای فلزی می بایست :

–         عاری از هرگونه روغن، چربی، گرد و غبار و مواد آلوده باشند.

–         عاری از لایه های پوسته ورقه شده باشند.

روشهای آماده سازی سطوح زیرکار

انتخاب نوع روش آماده سازی سطوح زیرکار به عواملی چون :

شرایط زیرکار، امکانات محلی و نوع ملات مصرفی بستگی دارد.  سطح قدیمی را می توان با استفاده از روشهای زیر آماده کرد.

–     سند بلاست نمودن، واتربلاست شدید، قلم و چکش کاری، مضرس کردن و خراش دادن سطوح، خراشیدن و زبر کردن سطوح عامل اصلی پیوند و چسبندگی ملات با سطح زیر کار است.

–     باید به این نکته توجه داشت که زیرکردن بیش از اندازه سطوح موجب جلوگیری از روان شدن ملات بر روی سطح می گردد.

رطوبت در بتن زیرکار

هنگامیکه زیرکار از نوع بتنی، ملات سیمایی و یا ملات سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری باشد، مرطوب بودن زیرکار الزمی است.  اشباع کردن زیرکار از آب موجب جلوگیری ازخشک شدن ملات مصرفی (در اثر جذب آب ملات توسط زیرکار) شده و باعث افزایش چسبندگی می گردد.

سطح زیرکار خشک موجب از دست رفتن آب ملات و مایع پلیمری آن می گردد که نتیجه آن، ضعیف شدن چسبندگی در محل اتصال است.  مدت زمان مرطوب نگه داشتن زیرکار به درجه جذب آب زیرکاربستگی داشته و بایستی مقدار آب مازاد را قبل از ملات ریزی با استفاده از پمپ، اسفنج، فشارباد، دستگاه و کیوم و…  جمله آوری کرد.  ملاتهای اپوکسی برخلاف ملاتهای سیمانی برای بوجود آوردن پیوندی قوی نیازمند زیرکاری خشک هستند ولی گروتهای چسباننده و ندشیمی حتی در محلهای کم رطوبت نیز بخوبی می چسبند.

قالب گذاری

طراحی قالبها باید به گو. نه ای باشد که در حین گروت و ملات ریزی هیچگونه تغییر و جابجایی در آنها بوجود نیاید.  قالبها راباید بالاتر از سطح گروت کاری در نظر گرفت.  این مقدار اضافی راباید برای اطراف نیز در نظر گرفت.  در گروت و ملات ریزی بایستی اطمینان حاصل نمود که هوای محبوس درون ملات از آن خارج شود.

پس باید روزنه های باز را در سمت مخالف محل گروت و یا ملات ریزی و یا در گوشه ها و زاویه ها تعبیه نمود.  این روزنه ها محلی برای بررسی گروت و ملات ریزی در حین کار خواهند بود.

ژوینهای موجود در قالبها و یا هر نوع وسیله فاصله دهنده در محل اتصال قالبها، زیرکار با محلهای نصب و سوار کردن باید برای جلوگیری از نشت شیره ملات مسدود شوند.  برای اینکه این قالبها براحتی باز شوند می توان از مواد رها کننده قالب همچون روغن قالب با کیفیت بالا استفاده به عمل آورد و از مواد پارافینی نیز برای ملاتهای اپوکسی استفاده کرد.

آماده سازی مخلوط ملات

هر جا که امکان مصرف ملات مخلوط آماده وجود دارد می توان از تمامی محتوی بسته استفاده نمود. در صورت چند جزیی بودن مواد، می توان آنها را با هم مخلوط نمود و در صورت یک جزیی بودن ملات می توان از دستورالعمل استفاده نمود.  باید توجه داشت که حتماً یک نمونه کوچک از ملات تهیه شود و همچنین در هنگام اختلاط اپوکسی، به علت قیمت بالای آن بهتر است راهنمای سازنده را بطور دقیق اجرا نمود.

رعایت نکات زیر الزامی است :

–     مواد تشکیل دهنده ملات از قبل آماده شده سیمانی خشک و یا مصالح سنگی بخش اپوکسی را باید تماماً در یک ظرف خالی کرد و کاملاً مخلوط نمود تا در اثر جابجایی در حمل و نقل ته نشینی در آن بوجود نیاید.

–         اصلاح نمودن مخلوط نسبت بندی شده توسط مواد افزودنی دیرگیر یا زودگیر مجاز نمی باشد.

–         ملاتهای مایع را باید با سرعت کم مخلوط نمود تا از هوادهی به درون مخلوط ملات جلوگیری به عمل آید.  در چنین حالاتی حبابهای هوای وراد شده به درون ملات بر روی سطح ملات مایع آمده و در هنگام نصب صفحه ستونها و ماشین آلات موجب کاهش اتصالات بین ملات آنها می گردد.  در صورتیکه امکان داشته باشد بهتر است تا عمل هواگیری (Ventilater) از مخلوط ملات بصورت محدود انجام شود.

کارگذاری مخلوط (ملات ریزی(

هنگام گروت ریزی در زیر صفحه ستونها و…  باید محل ریختن کاملاً از ملات پر شود.  ملات سیمانی باید بطور پیوسته ریخته شود.  چنانچه از فشار ملات ریزی کاسته شود، به حالت شل (Sluggish) در آمده و نهایتاً روانی آن از بین رفته و روان کردن مجدد آن مشکل خواهد بود.

در این رابطه ملات رزینهای مصنوعی دارای مصرف راحتری هستند.  این ملاتها در هنگام ریخته شدن به شکل آهسته و مطمین در جریان خواهند بود تا اینکه به بخش مقابل قالب برسند.  حتی در صورتیکه عمل ریختن ملات به دلیلی متوقف شود به محض اینکه ملات جدید ریخنه شدف ملات قبلی شروع به حرکت می کند.

برای اینکه مابین سطح ملات زیخته شده و زیر صفحه ستون فاصله ای بوجود نیاید سطح ملات ریخته شده از سطح زیرین صفحه ستون پایین تر بیاید.

برای اینکه جریان روان ملات در زیرصفحه ستون به سادگی امکان پذیر باشد باید اعمال زیر را به انجام رسانید :

کوبیدن ملات با استفاده از میله اسلامپ و یا یک قطعه چوب از محل ریختن ملات (روزنه)

کشیدن حلقه هایی از سیم یا زنجیر از طرف مقابل روزنه

کوبیدن آرام بر روی پهلوهای قالب بوسیله چکش

عمل آوری

تمامی ملاتهای سیمانی و اپوکسی برای اینکه از تبخیر سریع رطوبت در امان باشند باید عمل آوری شوند.  عمل آوردن ملات با استفاده از مواد پوشش دهنده (کیورینگ) و یا با استفاده از گونی خیس پس از ریختن ملات به انجام می رسد و با توجه به شرایط آب و هوایی سه روز ادامه می یابد.  در این میان ملاتهای اپوکسی احتیاج به عمل آوری خاصی ندارند.

نمونه کاربردی ملات گروت مایع

نصب زیر سری ماشین آلات

ملات و گروت مایع به انکر بولت نمودن زیر صفحه ماشین آلات، باید توان جذب نیروهای اساتیکی و دینامیکی و انتقال آنها از ملات به زیرکار بتنی را داشته باشد.  انواع تنشهای کششی، برشی، فشاری و بار دینامیکی ممکن است بیش از اندازه بار استاتیکی باشند.  برای اطمینان از اینکه بار وارده تماماً به زیر کار انتقال می یابد باید چسبندگی بین صفحه زیرسری و ملات مناسب باشد.  به همین خاطر است که باید از تمرکز تنشهای منطقه ای جلوگیری کرد پس در نتیجه ملات باید عاری از هر نوع حباب هوا بوده و دارای قوام و روانی مطلوب باشد.  ملات نیز باید بصورت پیوسته و بدون توقف به انجام برسد.

باید توجه داشت که قبل از گروت ریزی اطراف انکربلتها، گروت کاری شوند و پس از آن ملات زیر صفحه در یک مرحله ریخته شود.

پی (فوتینگ) ستونها و دیوارهای حایل

در این نوع زیرکار، ملات و گروت تنها نقش جذب نیرو و انتقال بارهای استاتیکی را ایفا می کنند

صفحه ستونهای فولادی

در مکانهاییکه اندازه های فوتینگ مناسب باشند پیشنهاد می شود از روش جای دادن مواد خشک (Dry pack) برای اجرای گروت و یا ملات کاری استفاده شود.  اگر قرار بر این باشد که زیر صفحه ستونها از ملات مایع پر شود باید حتی الامکان از آب آوری و ایجاد حباب هوا در ملات جلوگیری بعمل آید.

ستونها پیش ساخته بتنی با آرماتورهای اتصال آماده

در این حالت باید اطمینان حاصل نمود که حفره های طراحی شده به شکل مناسبی گروت کاری شده اند.  این نوع انکرها می توانند به دو صورت به انجام رسند.

–     این طرح از نظر تکنیکی ترجیح داده می شود.  زیرا اتصال فولاد به بتن بهتر کنترل شده و مطمئن تر است.

–      اثر توقف در حین ملات ریزی در کل ملات ریزی دارای کمترین حساسیت می باشد.

انکربلتها

برای گروت کاری انکربلتها و پن ها، مخلوط ملات باید به حد کافی قوام و روانی داشته باشد تا سطح اتصال بلتها و جداره حفره ها را بخوبی آغشته از مواد چسبنده نماید.  حفرات تعبیه شده باید به اندازه ای باشند تا فاصله کافی برای جریان یافتن ملات در اطراف بلت را مهیا نمایند.  حداقل فاصله بین شفقت بلت با جداره حفره باید تقریباً سه برابر بزرگترین اندازه دانه بندی موجود در مخلوط ملات باشد.

پر کردن حفرات بزرگ

در هنگام پر کردن حفرات بزرگ باید تمایل جمع شدگی ملات سیمانی را در نظر گرفت.  همین مساله را در مورد ملات رزین اپوکسی نیز باید در نظر داشت (زیرا با واکنش حرارت زا همراه است. ) با افزودن مصالح سنگی درشت دانه به مخلوط آماده تمامی این تأثیرات جبران می گردند.

الف) افزودن مخلوط سنگی درشت دانه به ملات مخلوط شده

با توجه به اندازه حفرات می توان از مصالح سنگی با اندازه های متفاوت استفاده کرد(اندازه های…، 32-16، 16-8، 8-4 میلیمتر).  مقدار مصالح سنگی درشت دانه بسته به درجه کارایی مورد نظر تعیین می شود و معمولاً بین 10% تا 50% (وزنی) مخلوط آماده می باشد.  سنگدانه های گرد گوشه و صاف، کارایی بهتری را بوجود می آورند.

ب) پر کردن حفرات از قبل

بجای افزودن مصالح سنگی درشت دانه به ملات مخلوط آماده می توان از روش دیگری نیز استفاده کرد.  در این روش حفره با مصالح سنگی درشت تا یک ارتفاع مشخص پر شده و بر روی آن ملات ریخته می شود.  این عمل در چند مرحله صورت می گیرد تا حفره پر شود.

برای استفاده از این روش که در اجرای Epoxy Grout گروت سیمان اصلاح شده با پلیمر توصیه می شود.

ابتدا ملات مخلوط آماده را داخل حفره ریخته و پس از آن مصالح سنگی بر روی ملات ریخته شده و در نهایت نیز عمل اختلاط ملات و سنگدانه به انجام می رسد.

عملیات فوق را باید مرحله به مرحله تا پر شدن حفره به انجام رساند.

کاربرد موارد مشابه

رزین اپوکسی دو جزیی

آنکر کردن افقی و روی تاجی

در مکانهایی که امکان گروت ریزی در جا برای آنکربلتها بعلت افقی بودن و یا واقع شدن بر روی تاج وجود ندارد، حفرات را طوری طراحی می کنند تا (Fastener) (حفره و یا سوراخ دریل شده و… ) را توسط ملات مخلوط آماده پر کرده، آنکر بلت را در وسط آن قرارداده و با فشار بداخل آن فرو می کنند.  در این روش ملات مخلوط به گونه ای سخت خواهد بود که حفره دریل شده واقع بر روی تاج را با آن پر می کنند اما چیزی از این ملات بیرون نمی ریزند و همچنین به گونه ای نیز پلاستیکی است که می توان بلت را بدون اعمال فشار زیاد بداخل ملات فرو کرد.

پس این ملات باید دو خاصیت را دارا باشد :

1-     در هنگام سکون سخت و در هنگام بهم خوردن روان شود (Thixotrop)

2-     خاصیت مربوط کنندگی مطلوبی از خود بروز دهد و توان چسبندگی مناسبی را از خود نشان دهد و به بتن و فولاد بخوبی بچسبد.

چسباندن صفحه های فلزی کوچک

صفحه های کوچک فلزی را می توان بدون بروز هیچگونه مشکلی بر روی سطوح تاج و سطوح عمودی با مصرف گروت رزین اپوکسی متصل نمود.

تزریق در حفراتی که نمی توان آنها را گروت ریزی نمود .

در مکانهایی مانند مابین حایلها و تیر ریزیها که به مقاومت بالا و چسبندگی مطمین نیازمند می باشد (مثلاً زمانیکه تعمیرات سازه ای انجام می شود).  در محلهایی که فضای کافی برای روان شدن ملات بین اجزاء سازه وجود، در چنین شرایطی می توان از تزریق ملات رزین اپوکسی دو جزیی برای پر کردن فضا و حفرات موجود با استفاده از دستگاه تزریق استفاده نمود.  برای این منظور عملیات با پر کردن ته حفره آغاز می شود و در حین تزریق آرام و آرام دستگاه به بیرون کشیده می شود.

ملات رزین اپوکسی سه جزیی (Dry pack)

ملات رزین اپوکسی که دارای فیلر سیلیسی است حاوی مواد زیر می باشد :

1-      رزین اپوکسی   2- عمل آور هاردتر آرمین     3- مصالح سنگی با مقاومت بالا

برای آماده کردن ملات 3 جزیی باید 3 جزء را طبق راهنما با هم مخلوط کرد.

ملات اپوکسی 3 جزیی برای پر کردن حفرات فرموله ویژه با روش بسته – خشک است که از طریق ریختن و ضربه کوبی انجام می گردد.

به این دلیل که مقدار مواد چسباننده با بخش بسیار زیادی از ماسه کوارتز افزایش می یابد (10 : 1) ملات ریخته شده دارای تخلخل زیادی می باشد.  برای استفاده در فضای آزاد پیشنهاد می شود که سطحی که در مجاورت محیط می باشد توسط یک درزگیر و مسدود کننده اپوکسی پوشش داده می شود.  (مخلوطی از بخشهای A و B )

ملات پلیمری آماده دو جزیی

ملات پلیمری سخت شونده بر پایه متیل متکریلیت شامل دو بخش می باشد :

1-     بخش مایع منومر متیل متکریلیت

2-     بخش پودری پراکسید

برای آماده سازی مخلوط برای مصرف دو جزء آنرا بخوبی مخلوط نموده و تکان داده و بر روی سطوح خشک اجرا می کنند.  چنانچه حفرات بزرگ باشند می توان از مصالح سنگی تمیز و خشک mm 7-2 با نسبت وزنی 1 : 1 استفاده نمود.  قابل ذکر است که ملاتهای پلیمری را در سطوح با حداکثر شیب 45 درجه می توان بکار برد.

از موارد کاربرد ملاتهای پلیمری می توان به محلهای زیر اشاره نمود:

–          جاده های بتنی

–          کف سازیهای صنعتی

–          باند فرودگاهها

–          محلهای پارک ماشین

–          جای گذاری زیر پلها و غیره

انتخاب صحیح مواد برای کاربرد

تهیه یک دستورالعمل کلی و یا قانون برای یک انتخاب صحیح تقریباً ممکن است.

در یک انتخاب قبل از هر چیز باید مشخصات مواد و موارد کاربرد آن و همچنین مشخصات فنی کار مورد نظر باید مورد توجه قرار گیرند.  بدنبال این توجه خاص است که می توان به انتخاب صحیح نزدیک شد.

منبع: ایران سازه

مدیریت پروژه

استفاده از سیستم مدیریت ارزش بدست آمده برای مدیریت پروژه های نرم افزاری”
کوئنتین فلمینگ(QuentinW. Fleming) و ژوئل کاپلمن(JoelM. Koppelman) که از مدیران ارشد شرکت پریماورا هستند، در مورد ارزش بدست آمده(EarnedValue) چنين می گويند:
حتی اگر 15 درصد يک پروژه تکمیل شده باشد، ارزش بدست آمده، هر پروژه ای را به ابزار آگاهی دهنده ای مجهز می کند که بتواند در اسرع وقت علایمی(سیگنالهایی) صادر کند. این علایم(سیگنالها) مدیر پروژه را قادر می کند، حتی با در دست داشتن مقادیر محدود آماری، بودجه نهایی را برای پایان کار پیش بینی نماید.
اگر نتایج پیش بینی نهایی برای مدیریت، غیر قابل قبول باشند، گامهای پروژه می توانند به سرعت به سوی نیازمندیهای نهایی تغییر یافته، متمایل شوند.
1. دستاورد نهایی
پروژه های نرم افزاری هستند که با در برداستن تعداد بیشتری از تصویرهای نهایی، توان تکمیل را دارند و این در صورتی محقق می شود که مدیر پروژه بازده هزینه حقیقی را، از لحظه شروع پروژه اعلام نماید.
2. کلیات
بیش از سه دهه است که EV (ارزش بدست آمده ) به عنوان یک تکنیک اثبات شده و تحت استفاده در مدیریت پروژه، جایگاه خود را برجسته نموده و جای خود را در کنار دیگر ابزار ارزشمند باز کرده است. EV در کاربرد رسمی، به عنوان وسیله ای مؤثر برای نظارت و مدیریت ارشد سیستمهای جدید در مراکز دولتی ایالات متحده شناخته شده است. در یک شکل وسیع، ارزش به دست آمده تکنیکی مفید در مدیریت هرنوع پروژه است که پروژه های نرم افزاری یکی از موارد ویژه کاربردی آن است.
3. مقدمه ای بر مفهوم Earned – Value
الف – تاریخچه
ارزش به دست آمده چند دهه است که از سوی دولت ایالات متحده به صورت سختگیرانه ای برای بسیاری از سازمانها، اجبار شده است تا برای استفاده فرمالیزه و استاندارد از آن جدیت نمایند. نسخه رسمی و استاندارد آن از سال 1967 توصیه شده و این هنگامی بود که سازمان دفاع(DOD) ، سی و پنج معیار سیستمهای کنترل هزینه/زمانبندی (C/SCSC) را بر روی همه مراکز صنعتی خصوصی که خواستار شرکت در سیستمهای عمده دولتی آتی که از انواع قراردادهای هزینه/قابل پرداخت و یا مورد رقابت اکثر شرکتها بودند، در راهنمایی منتشر نمود. پس از آن هر موقع که سیستم عمده جدیدی توسط دولت ایالات متحده آمریکا تهبه می شد که ریسک رشد هزینه توسط آن ارگان ثابت می ماند، این 35 معیار باید توسط پیمانکار رعایت می شد.
اثراجبار C/SCSC مستلزم یک نسخه رسمی و استاندارد از مفهوم “ارزش به دست آمده”مدیریت هزینه و زمانبندی پروژه های عمده انتخابی جدید بود. یک قرارداد به ارزش حداقلی(چندین میلیون دلاری) و یک برنامه زمانی حداقلی(بیش از دوازده ماه)، باید قبل ا ز اعمال معیار، معرفی و تشریح می گردید. معیار ارزش بدست آمده، لزوماً در جهت تهیه سیستم اصلی بودند.
مفهوم C/SCSC بطور ناسازگاری برای بیش از 30 سال به کار گرفته شده و به صورت قالب استاندارد مناسبی برای استفاده در سیستمهای عمده دولتی در آمده است. ارگانها و سازمانهای دیگر دولتی در ایالات متحده و کشورهای دیگر همانند استرالیا، کانادا و سوئد، معیار ارزش بدست آمده مشابهی را در مدیریت استفاده از سیستمهای عمده خود اتخاذ کرده اند.
یک ساختار کاربردی مدیریت علمی در استفاده از مفهوم ارزش به دست آمده، توسعه یافته که عمدتاً توسط DOD (سازمان دفاع) و انستیتو صنعتی نیروی هوایی (AFIT) پیشنهادشده است .
در ادامه بحث به تشریح استفاده عملی از مفهوم ارزش به دست آمده خواهیم پرداخت.
ب – مفاهيم مدیریت ارزش بدست آمده
قبل از بحث درباره استفاده از مدیریت ارزش بدست آمده در برنامه ریزی مدیریت ریسک یک پروژه لازم است که بعضی از مفاهیم پایه روش EVتشریح شود. مهمترین نکته کاربردی مدیریت ارزش بدست آمده، درک مفهوم ساختار شکست فعالیت(WBS : Work BreakdownStructure)می باشد.
ب – 1 ) ساختار شکست فعاليت (WBS)
یک WBS، تقسیم بندی با ساختار درختی یک پروژه به عناصر ترکیبی آن است. یک پروژه بصورت سلسله مراتبی به بخشهای سخت افزاری، نرم افزاری و دیگر وظایف کاری مورد نیاز برای تکمیل پروژه شکسته می شود (این بحث، پروژه های نرم افزاری را مد نظر قرار داده است).
WBS، فقط روند تولید محصول را تعریف نمی کند، بلکه وظایف ضروری کار برای تولید محصول تعیین شده را نیز مشخص می نماید. WBS ابزاری برای سازماندهی اجزای محصول و وظایف کار به یک ساختار قابل شناسایی است که بوسیله آن می توان وظایف جزء را برنامه ریزی، زمانبندی و پیگیری کرد.
WBS با یک عنصر واحد در رأس ساختار درختی شروع می شود که آن، عنصر نماینده کل فعالیتهای پروژه است. این به سطح یک WBS نسبت داده می شود؛ سطوح پایین تر به تناسب، سطوح 2، 3 و … نامگذاری می گردند.
در ضمیمه 1 نمونه استانداردی از یک مثال WBS برای یک پروژه از دسته بندی توسعه نرم افزار نشان داده شده است.
پایین ترین سطوح یا لایه های WBS دارای معنی و مفهوم با اهمیتی هستند؛ برای اینکه هر لایه، یک عنصر گسسته از کار یا وظیفه ای است که در برابر منابع تخصیص یافته، قابلیت انجام داشته و هزینه و زمان مورد نیاز برای انجام آن، قابل سنجش است.
ادامه بحث ساختار شکست فعاليت (WBS) پروژه نرم افزاری؛
مشخصات بسته کاری(WorkPackage)
هنگامی که این وظایف(وظایف شکسته شده در بخش قبلی) با پایین ترین سطح، زمانبندی شده و به خود هزینه اختصاص می دهند، بهمراه منابع(انسان و مواد) مورد نیاز و مسؤولیت فردی برای تکمیل آن، بسته کاری(WorkPackage) را تعریف می کنند. تعریف بسته کاری به مدیریت مؤثر ارزش بدست آمده، بستگی حیاتی دارد. یک بسته کاری(WorkPackage) باید مشخصات زیر را داشته باشد:
1- بسته کاری(WorkPackage) واحدهای کاری را در سطوحی که کار در آنجا ایفا می شود، نشان می دهد.
2- از بسته های کاری دیگر متمایز باشد.
3- به یک عنصر منفرد سازمانی، قابل تخصیص باشد.
4- در هر بسته کاری، شروع و تاریخهای تکمیل، زمانبندی شده باشند و مسافت نماهای(milestones) موقتی، کاربردی بوده و حاکی از روند تکمیل فیزیکی باشند.
5- بودجه یا مبلغ معینی داشته باشد که با تعابیر و اصطلاحاتی همچون دلار، نفر-ساعت یا واحدهای قابل اندازه گیری دیگر بیان شود.
6- مدت آن، به یک دوره زمانی کوتاه و نسبی محدود باشد یا توسط مسافت نماهای گسسته ارزش، به قسمتهای جزء تقسیم بندی شده تا اندازه گیری عینی کار انجام شده، تسهیل گردد.
7- با اجزای تفصیلی مهندسی، ساخت یا زمانبندی های دیگر یکپارچه و هماهنگ باشد.
شاید بیشترین انتقاد وارد به استفاده از ارزش بدست آمده در مدیریت ریسک، این تصور است که هرکدام از بسته های کاری در اندازه ای محدود شده اند که در یک دوره زمانی کوتاه و نسبی، قابل تکمیل باشند، یا اینکه شامل مسافت نماهایی گسسته ای هستند که می توان در مقابل بازده کاری، اندازه گیری نمود.
در این مقاله، عبارات و اصطلاحات معتبری به صورت مکرر به کار گرفته شده اند و سعی بر آن خواهد بود که در بخشهای بعدی، به طور ساده ای تشریح شوند.
منبع: وبلاگ عمران 21

تعربف متره و برآورد پروژه

متره عبارت است “از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده ” معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره، خلاصه متره، و… ) نامیده میشود.
افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند، مترور نامیده میشوند.
انواع متره :
با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از :
1. متره بسته.
2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ).

1. متره بسته
در این روش،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند. سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید. از روی جمع جبری قیمت آیتم ها، فیمت خالص پروژه حاصل میشود. اگر به این قیمت، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری، ضریب تجهیز کارگاه، ضریب پلوس یا مینوس، ضریب منطقه ای، ضریب ارتفاع، ضریب طبقات، ضریب سختی کار ) ضرب شود، قیمت کل پروژه به دست می آید.

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود، وقتی واحد مشخص شد، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد.
در قیمتهای واحد پایه فهارس بها، هزینه تهیه کل مصالح، ماشین آلات نیروی انسانی، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی، اتلاف مصالح، تهیه آب، سوخت، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است:

1. کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود. مانند عملیات خاکبرداری، خاکریزی ها، بتن ریزی، سنگ چینی، شفته ریزی، آجر کاری به ضخامت 35 سانتی و بیشتر.
2. کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی، کاشی کاری، عایق کاری، تیرچه بلوک، طاق ضربی، شیشه، آسفالت نما سازی و…

3. کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند، مانند قرنیز ها، جدول گذاری، انواع لوله کشی ها، نهرکشی، واتر استاپ، درزهای بتن، خط کشی و فلاشینگ ها.

4. کارهایی که با وزن محاسبه میشوند، مانند کلیه عملیات فلزی، آرماتور بندی، سیمان و آبرولندنی.

5. کارهایی که با عدد محاسبه می شوند، مانند کلیه ادوات برقی، لوازم بهداشتی و…
6. کارهایی که با ترکیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمکعب/کیلومتر برای حمل خاک و نخاله و تن/کیلومتر برای حمل مصالح ( سیمان و شن و مصاح سنگی و آجر و آهن‌آلات ) و…

2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها )
برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود. در این روش، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد. برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی، ماشین‌آلات، مصالح، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد.

تعریف برآورد :
اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده، قیمت‌گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.

بنابر این در متره و برآورد، دو هدف اساسی دنبال می شود :

الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه

ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :

بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح میشود.

مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :

1. یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم.

2. جدول های صورت وضعیت ( متره، خلاصه متره، مالی ).

3. قیمتهای مصالح،نیروی انسانی، نیروی ماشینی، (فهرست بهاء منضم به پیمان ).

4. شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.

انواع برآورد :

1 ـ برآورد (Estimate)

پیش‌بینی مقادیر کمیتهای طرح مورد نظر، که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد.

2 ـ برآورد مقادیر (Quantity survey – Bill of quantity estimation)

عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای اقلام مختلف یک طرح.

3 ـ برآورد مقدماتی (Preliminary estimation)

برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی واحد کار باشد، مثل برآورد بنای یک پروژه بدون مطالعه عمیق آن که بر اساس نوع بنا و زیربنا و کاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد.

4 ـ برآورد اولیه (Preliminary estimation)

برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی 15 تا 25 درصد قابل انجام است.

5 ـ برآورد تقریبی (Approximate estimation)

برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست.

6 ـ برآورد تعیین کننده (Definitive estimation)

برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی 10 تا 15 درصد قابل انجام است. وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است.

7 ـ برآورد تفضیلی (Detailed estimation)

برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا 10 درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود.

8 ـ برآورد هزینه (Cost estimating)

یک فرآیند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌کردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود.

9 ـ برآورد هزینه اجرای کار (Execution cost estimate)

مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.

10 ـ برآورد هزینه اجرای عملیات (Estimating of the work execution)
برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد.

گزارش کار آزمایشگاه: آزمایش چگالی انبوهی (آز تکنولوژی بتن)

چگالی انبوهی
واضح است که در دستگاه آحاد متریک چگالی یک ماده از لحاظ مقدار عددی مساوی وزن مخصوص آن است که البته کمیت اخیر یک نسبت است در حالی که چگالی بر حسب کیلو گرم بر لیتر بیان می شود . و لیکن در کار های بتنی بیان نمودن چگالی بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب بیشتر متداول است . در دستگاه آحاد انگلیسی یا آمریکایی باید وزن مخصوص را در وزن واحد جرم آب  ( تقریبا   lb/ft3  4 /62
ضرب نمود تا به چگالی مطلق ( جرم ویژه ) پوند بر فوت مکعب تبدیل گردد .
باید به خاطر داشت که چگالی مطلق فقط به حجم دانه های جداگانه مربوط می شود و البته عملا امکان ندارد که بتوان این دانه ها را به نحوی متراکم نمود که فضایی بین آنها وجود نداشته باشد . در مواردی که سنگدانه ها عملا به صورت حجمی پیمانه می شوند ، دانستن جرم سنگدانه هایی که پیمانه واحد حجم را پر می کنند ضروری خواهد بود . این کمیت به عنوان چگالی انبوهی سنگدانه شناخته می شود و از آن ، جهت تبدیل مقادیر وزنی به مقادیر حجمی استفاده می نمایند .
روشن است که چگالی انبوهی به میزان تراکم سنگدانه ها بستگی دارد و لذا برای مصالح با وزن مخصوص نسبی معین ، چگالی انبوهی به نحوه توزیع اندازه ذرات و شکل دانه ها بستگی خواهد داشت .
برای سنگدانه های درشت با وزن مخصوص معین ، یک چگالی انبوهی زیادتر به معنی منافذ کمتری است که باید با ماسه و سیمان پر شود و قبلا از آزمایش چگالی انبوهی به عنوان اساس تعیین نسبت های اختلاط مواد در مخلوط ها استفاده می شد .
چگالی انبوهی واقعی سنگدانه ها نه فقط به خصوصیات مختلف مصالح که تعیین کننده استعداد درجه تراکم می باشند ، بستگی دارد بلکه به تراکم حقیقی حاصل شده در یک حالت معین نیز بستگی خواهد داشت .

_ هدف از آزمایش: تعيين وزن جامد سنگدانه ها نسبت به حجم كل اشغال شده
_وسايل و مصالح مورد نیاز :
1 ) ترازو با دقت 1 گرم
2 ) ميله فولادي – يك ميله فولادي به قطر 16 ميلي متر و طول تقريبي 600 ميلي متر انتخاب شود بطوريكه سر آن بصورت نيم كره اي به قطر ميله در آمده باشد .
3 ) پيمانه – يك ظرف استوانه اي دسته دار طوريكه آب بندي شده و بتواند در مقابل ضربه هاي وارده بر مصالح سنگي مقاوم باشد ، ارتفاع و قطر استوانه ها حدود يكديگر باشد . برحسب بزرگترين اندازه دانه هاي سنگي، حجم پيمانه از جدول 1-9 تبعيت كند .
4 ) بيلچه

روش ازمایش :
نمونه برداري : نمونه هاي برداشته شده بايد معرف كل دپوي مورد آزمايش باشد و همواره مقدار بيشتري برداشته شده و به روش چهار قسمتي آنرا كم كرد و يا ازوسيله تقسيم كن براي كم كردن مقدار نمونه استفاده كرد .
یک روش برای تعیین حجم پیمانه :
تعيين حجم پيمانه : وزن پيمانه خالي را با ترازو با دقت گرم تعيين كنيد .M1=
پيمانه را با آبي كه دماي آن با دماي اتاق يكسان است پر كنيد ( سعی کنید حباب ایجاد نشود در آن)=M2
وزن آب موجود در پيمانه را به كمك ترازو تعيين نمايد.M2-M1(kg)
با توجه به جدول و دماي آن مي توان وزن مخصوص آب را بدست آوريد .
حجم پيمانه (V) از تقسيم وزن آب بر وزن مخصوص آن بدست مي آيد .
مقادير عددي را در جدول يادداشت نماييد. 6- روش آزمايش : اين آزمايش به حالت متراكم و غير متراكم صورت مي گيرد ، در اغلب موارد وزن واحد متراكم مورد استفاده قرار مي گيرد .

روش متراكم (كوبيدن با ميله )
يك سوم پيمانه را از مصالح پر نماييد ، با 25 ضربه توسط ميله تمام سطح را بطور يكنواخت بكوبيد ، آنگاه يك سوم ديگر از پيمانه را پر كرده و عمل كوبيدن را تكرار كنيد و بالاخره همين عمل را در مورد بقيه ظرف انجام دهيد ، عمل صاف كردن سطح مصالح را مطابق وضعيت مذكور در بند صورت دهيد .
فقط در مواردي كه به طور خاص قيد شده باشد بايد براي تعيين وزن واحد غير متراكم از روش غير متراكم استفاده شود در موارد ديگر وزن واحد متراكم بايد به وسيله كوبيدن و يا لرزاندن مصالح سنگي تعيين شود که بر اساس گفته منبع اطلاعاتی ما براي مصالح كه حداكثر اندازه اسمي دانه هاي آن 5/1 اينچ(ميلي متر 5/37) يا كمتر باشد از كوبيدن به وسيله ميله تراكم و براي مصالحي كه حداكثر اندازه اسمي دانه هاي آن بيش از 5/1 اينچ (5/37 ميلي متر) و از 6 اينچ (150 ميلي متر) باشد بايد از لرزندان استفاده كرد در روش لرزاندن مانند روش متراكم و در سه لايه پيمانه را پر كرده و بعد براي هر لايه پيمانه را بر روي يك سطح صاف و محكم مانند يك سطح بتني قرارداده و طرفهاي مقابل آنرا به طور متناوب به اندازه 5 سانتي متر از زمين بلند كنيد و به طور آزاد آنرا رها كنيد اين عمل را در هر سه لايه تكرار كنيد و هر لايه را با 50 بار بلرزانيد (هر طرف 25 بار) عمل صاف كردن سطح مصالح مانند حالت صورت مي گيرد .
تذکراتی مهم :
تذكر 1: شدت كوبيدن هر مرحه بايستي به نحوي صورت گيرد كه ميله حداكثر در لايه مربوطه فرو رود همچنين در كوبيدن اولين لايه ، ميله نبايستي به شدت به كف ظرف برخورد كند .
جرم پيمانه حاوي مصالح و جرم پيمانه خالي(تميز شده) را با دقت يك گرم تعيين كنيد.
در مورد سنگدانه هاي خيلي درشت به خصوص زاويه دار ممكن است عدم نفوذ ميله مانع تراكم دانه ها گردد در اين صورت بايد ضربات محكمتري را وارد نمود .

ثبت نتایج و انجام محاسبات :

درصد فضای خالی

V1

وزن کوبیده شده

Ϫ

وزن کوبیده نشده

V

ϪW

M2

M1

50% شن و

50

ماسه

4.77

0.0003

13.625

1720.29

13.050

0.007

998.54

9.720

2.665

شن

0.39

0.00003

14.925

19763.29

14.385

0.007

998.54

9.720

2.665

ماس

وبسایت مرجع مهندسی عمران و معماری